Jazyk

Boží slovo na den 16.2. A.D. 2018

Boží slovo na den Tehdy k němu přišli Janovi učedníci a ptali se: „Jak to, že my a farizeové se postíme, ale tvoji učedníci se nepostí?“ Ježíš jim řekl: „Mohou hosté na svatbě truchlit, dokud je ženi…
Napsat komentář
henta
...Či není půst, jaký si přeji, (spíš) toto:
rozvázat nespravedlivá pouta, uvolnit
uzly jha, utiskované propustit na svobodu,
zlomit každé jařmo?
...

Jak je náš Bůh dobrý on to ví, jak srdce
lidské úpí otroctvím, on ví, že je to tak
jak píše P.J.Kentenich:
"Jen to co je dobrovolně chtěné má pevný
základ v člověku, ostatní na něm lpí jako
nalepená etiketa a brzy odpadne"
.
henta
..."Hle, k sváru a hádce se postíte a bijete zločinnou pěstí"
henta
..."Ježíš jim řekl: „Mohou hosté na svatbě truchlit, dokud
je ženich s nimi? Přijdou však dny, kdy od nich bude
ženich vzat; potom se budou postit
"
.
Ten čas je tu! Bohu díky,že se toho dožívám.
Další možnost postit se-ani ne tak od menšího
či většího žvance- ale od osobních hříchů.
Zedad
.....Tehdy budeš volat, a Hospodin odpoví, křičet o pomoc, a on řekne: `Zde jsem!'”
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - B)

1. čtení:

Toto řekl Pán, Bůh: „Volej plným hrdlem, nepřestávej, jak polnice povznes svůj hlas! Vyčti mému lidu jeho nepravost, Jakubovu domu jeho hříchy! Neboť den co den mě hledají a usilují poznat mé cesty jako lid, který jedná spravedlivě a neopouští zákon svého Boha. Žádají ode mě spravedlivé soudy a touží po blízkosti Boha. `Proč se postíme, když to nevidíš, … Více
Zedad se to líbí.