Jezik
Broj pregleda
182
hr.news

Čak je i radikalni kardinal Lehmann odbio prihvatiti protestantsku pričest

Pokojni kardinal Mainza Karl Lehmann upozorio je na dodjeljivanje sv. pričesti protestantima.

U govoru na sastanku njemačkih biskupa u rujnu 2009. godine rekao je da protestantska pričest nije "nikakvo rješenje", dodavši kako je "zajednički obrok" (sic!) pripada kraju, a ne početku ekumenskih napora.

Lehmann je naglasio da u vezi sa svetom pričesti "nije bio dopušten" ekumenizam najmanjeg zajedničkog nazivnika.

Lehmann, koji je bio kardinal Ivana Pavla II., jedan je od glavnih krivaca za odbacivanje bivše Katoličke crkve u Njemačkoj.

Slika: Karl Lehmann, © Raimond Spekking, CC BY-SA, #newsEcdzyffonn