Clicks453
hr.news

"Svetac" u svom privatnom bazenu

Kad je Ivan Pavao II. (+2005.) uveo bazen u svoju ljetnu rezidenciju u Castel Gandolfu, kardinali su mu poslali upit o trošku.

Tada je Ivan Pavao II. odgovorio: "Pa što? Ovo je jeftinije od još jedne konklave."

List koji podupire Franju, IlSismografoBlogspot.com, slike je objavio 9. kolovoza.

#newsLzisywqydc