Clicks3.1K
ŚW.FILOMENA
1

MATKA BOŻA (DO A. LENCZEWSKIEJ): Trzeba przywrócić ciału ludzkiemu godność i świętość, bo bezczeszczone jest

PRZEKAZY MATKI BOŻEJ DLA APOSTOŁÓW CZYSTEJ MIŁOŚCI

MATKA BOŻA: Będzie wielki tryumf Miłości Bożej - Czystej, która obejmie w człowieku wszystko: duszę i ciało. Taka jest Miłość prawdziwa, nieskalana i takiej chce was nauczyć Pan, abyście rozniecili ją w świecie, gdy przyjdzie nowa epoka rozwoju człowieka.

Trzeba przywrócić ciału ludzkiemu godność i świętość, bo bezczeszczone jest.

Sprowadzone do wartości taniej zabawki, którą używa się w sposób zły i głupi. A Bóg dał człowiekowi ciało, jako mieszkanie duszy i Świątynię Swoją. Wy macie przywrócić mu godność i świętość.

Każdy z was powołany jest do tego, do czego Ja byłam powołana w chwili zwiastowania i w chwili wniebowzięcia. Duch Święty zstępuje na was w momencie chrztu i daje łaskę rozwijania się w was miłości Bożej. I nosicie w sobie Chrystusa tak, jak Ja nosiłam Go w swoim ciele. On chce być w was: w waszych duszach i waszych ciałach, a wy cali macie być w Nim: duszą i ciałem. Świętość, to nie świętość duszy kosztem odrzucenia ciała i niszczenia go. Taka świętość potrzebna była w czasie, który dobiega końca, a który nastąpił po czasie dostrzegania wyłącznie ciała.

Teraz nadchodzi czas harmonii, czas pełnego rozwoju człowieka, kiedy święte będzie i ciało i dusza. Jest to czas, w którym ludzie mają dojrzewać do wniebowzięcia.

Aby tak się stało, trzeba uświęcać w sobie wszystko. Trzeba oddać Bogu wszystko, aby On przemieniał i przygotowywał do pełnego życia w nowej Jerozolimie, gdzie będzie miłość czysta, pełna i doskonała obejmująca całego człowieka. Gdzie wszystko będzie uświęcone, a nic zniszczone z tego, co Bóg człowiekowi dał.

Bóg stwarzając człowieka powołał go do świętości całego. Od dnia powołania Abrachama, ludzkość jest prowadzona i wychowywana tak, aby Miłość mogła ogarnąć wszystko i wszystko uświęcić.

Nadchodzi nowa era. Era miłości pełnej, ogarniającej całego człowieka i całe życie ludzkie, gdzie nie trzeba będzie oddzielać ludzi świętych i zamykać ich w murach klasztornych, ażeby tam, w sztucznych niejako warunkach, oddzieleni od „złego” świata, znajdowali Boga.

Bóg chce, aby wszyscy wszędzie i zawsze byli święci, żyjąc zgodnie z naturą, jaką im dał, i powołaniem, jakie każdemu wyznaczy.

Aby być świętym nie trzeba okaleczać swej natury, tylko ją uświęcać, poddając się działaniu Boga. Wszystko, co w człowieku ludzkie, jest jednocześnie Boże, i na tym polega zjednoczenie człowieka z Bogiem tu na ziemi.

Nowa epoka, to nowa Jerozolima, to raj, w którym nie trzeba będzie bać się swego ciała, bo będzie czyste i złych pragnień w nim nie będzie. Gdzie czyste będą serca. A serce jest symbolem duszy, i jednocześnie jest cielesne w nim rodzą się pragnienia człowieka i w nim mieszka Bóg.

Dzieci o czystych sercach powołane do czystej miłości, nie bójcie się kochać. Kochajcie całym sobą i bądźcie święte
.

za: www.odnowalpz.cba.pl/…/146-slowa-jezus…

________________________________________________________________________________

PROSZĘ, PRZECZYTAJ:

JEZUS (DO A. LENCZEWSKIEJ): Po obecnym czasie nastanie czas cywilizacji Miłości Czystej - Mojej

JEZUS (DO A. LENCZEWSKIEJ): W duszy dziecka Bożego musi trwać tylko miłość - miłość, nie namiętność w miłości albo w nienawiści

ZEBRANE I POLECANE ORĘDZIA - DLA NASZEJ ŚWIĘTOŚCI
ŚW.FILOMENA shares this.