Clicks1.5K
Libor Halik
3

Je nenormální počasí - dochází k přepólování magnetického pole Země

(Předpověděl to též D. Wilkerson r.1973)
Jan A. Novák 23. 11. 2018 00:00 Stěhování magnetických pólů nevěstí nic dobrého | Laschamp Event, Mono Lake. Geofyzik Norbert Nowaczyk z Helmholtz Zentrum Potsdam, který nedávno studoval stopy této události v sedimentech ze dna Černého moře, o tom říká: A právě to se děje i dnes. Zatímco na počátku 20. století severní magnetický pól za 1 rok změnil polohu v průměru o 5 kilometrů, nyní už je to o víc než 50 kilometrů. Současně intenzita zemského magnetického pole zeslábla přibližně o 10 procent (jiné zdroje mluví o 15 procentech). Kosmické dynamo chrání život. Vznik geomagnetického pole má na svědomí struktura železoniklového jádra planety. To se skládá z pevného vnitřního jádra a polotekutého vnějšího jádra, které se otáčí rychleji než povrch Země. Protože je elektricky vodivé, funguje jako jakési dynamo a vytváří magnetické siločáry, které obklopují Zemi jako slupky cibule. Magnetické póly jsou lokality, kde tyto siločáry protínají zemský povrch a nejsou totožné s geografickými póly − mohou být od nich vzdálené stovky kilometrů, i když jsou ve stejných polárních oblastech.
Pokračování textu je k dispozici pouze pro platící čtenáře Hospodářské noviny (IHNED.cz) Předplatit za 99 Kč měsíčně Koupit tento článek za 9 Kč
archiv.ihned.cz/c1-66353670-ste…
Obracení magnetické polarity, přepólování, ke kterému docházelo v geologické minulosti. To, že v daleké minulosti Země byla období, kdy jižní magnetický pól byl na místě dnešního severního pólu a naopak, nám dnes dokládá stavba a struktura některých hornin, vzniklých právě v této době.

Ke krátkodobým změnám magnetického pole dochází při příchodu elektricky nabitých částic ze Slunce. Ty někdy mohou způsobit dokonce i tzv.magnetické bouře, vyvolávající mimo jiné i poruchy v rozhlasovém vysílání. Magnetické pole Země má velký význam pro živé organismy. Jeho silové pole vytváří vrstvy elektricky nabitých částic v ionosféře a chrání tak povrch planety před přímým bombardováním částicemi kosmického záření.

Vznik zemského magnetického pole je stále ještě předmětem intenzivního vědeckého výzkumu. Není totiž zcela jasné, čím je vyvoláno proudění hmoty v zemském jádře. Tato problematika je velmi složitá, protože v jádře panují pro nás nepředstavitelné fyzikální poměry, např. tlak zde má stejnou hodnotu jako tlak vznikající při atomovém výbuchu.
Zdroj: www.energyweb.cz/web/index.php

Mgr. Magda Králová: Anglický lékař a fyzik William Gilbert začátkem 17. století zjistil, že Země je vlastně obrovský magnet, který vytváří kolem Země magnetické pole. Místa, kde se sbíhají siločáry magnetického pole Země generovaného pohybem železného jádra, se nazývají magnetické póly. Vzhledem k tomu, že severní pól magnetky směřuje přibližně k severnímu zeměpisnému pólu, leží v jeho blízkosti jižní magnetický pól Země. Tady se střelka kompasu chová velmi divoce: ukazuje směrem dolů, do země. Kryštof Kolumbus na své cestě do Ameriky objevil, že osa střelky svírá se spojnicí zemského severu a jihu určitý úhel, který se během cesty měnil. Tak nalezl magnetickou deklinaci.
Navíc se po zemském povrchu oba magnetické póly dost rychle pohybují. Za posledních 120 let urazil severní magnetický pól dráhu asi 300 km a jižní dokonce kolem 1000 km. Z posledních měření vyplynulo, že póly se pohybují rychlostí 10 až 40 km za rok.

Stěhování magnetického pólu.
Zdroj: commons.wikimedia.org. Under Creative Commons.
Magnetický pól na povrchu Země v průběhu dne opisuje nepravidelnou elipsu, která mění polohu pólu až o 80 kilometrů. Je to způsobeno zejména interakcí zemského magnetického pole se slunečním větrem. Pokud je magnetický pól na denní straně, odkud sluneční vítr přilétá, je situace zcela jiná, než když se nachází na noční straně v oblasti magnetického ohonu magnetosféry. Při zvýšené sluneční aktivitě je pohyb polohy pólu značně chaotický a lze zaznamenat i mnohem větší rozkmity. Proto se vždy udává poloha pólu středovaná za několik dní.
Navíc se zjistilo, že čas od času dochází k přepólování zemského "magnetu" (jižní a severní pól si vymění polohu). Poznáme to podle toho, kterým směrem jsou zmagnetovány různě staré horniny. V průběhu tohoto období může být narušena přirozená ochrana Země magnetickým polem před nabitými částicemi z vesmíru. Změna polarity probíhá poměrně rychle. Zatím teorie, která by přepólování vysvětlovala, není známa. Zdroj: edu.techmania.cz/…/magneticke-pole…
Poznámka: Vynechávám darwinistické evoluční kecy o tisících až milionech let, kterými ateisté dobrovolně povinně odstraňují ze školní vědy Boha Stvořitele a Udržovatele života.
Záleží na Bohu, a našich do nebe volajících hříších, kdy k změnám dojde, On je Pán a hybatel dějin. Co ateisti čekají za tisíc, či milion let, může proto nastat klidně třeba zítra.
Avšak tyto změny URČITĚ nezpůsobuje kysličník ukličitý z aut, či komínů továren, i kdyby nám to z televize, novin či z hlavního proudu internetu tvrdili každý den.
Mates5485 and 3 more users like this.
Mates5485 likes this.
monsko likes this.
pehol likes this.