Clicks229
vi.news

Thủ tướng Asinine, "Đừng nói đến nhân loại, mà phải là con người"

Gần đây, Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã ngắt lời một phụ nữ khi cô đang nói chuyện với ông tại trường Đại học MacEwan.

Cô nói với Trudeau rằng "tình mẫu tử là tình yêu sẽ thay đổi tương lai của nhân loại". Tại thời điểm này, thủ tướng Asinine đã cắt lời cô, "Chúng ta muốn nhắc đến con người, không nhất thiết phải là nhân loại vì nó có ý nghĩa bao hàm hơn." (Ở đây Trudeau muốn thay từ Man trong Mankind thành People_

Trên Twitter Trudeau được yêu cầu tham khảo về việc thay "Manitoba" của Canada thành "Personitoba".

#newsTgabjdchwu