Clicks276
hr.news

Svi znakovi upućuju na nepromišljeno ukidanje celibata

Svećenički celibat je "disciplina", a ne "doktrina" [kao da bi Vatikan "ozbiljnije shvatio" doktrinu od "discipline", poručio je radikalni kardinal Lorenzo Baldisseri, glavni tajnik biskupske sinode, na konferenciji za medije 17. lipnja o amazonskoj sinodi.

Kako bi se igrao "konzervativca", Baldisseri je naveo "odluku" konzervativnog Benedikta XVI. da dopusti da se anglikanski svećenici, koji postanu katolici, zarede za katoličke svećenike. U stvarnosti, ova odredba seže do kontroverznog pape Pavla VI.

Na pitanje zašto je termin "viri probati" odbačen iz Instrumentum Laboris Sinode, Baldisseri je rekao da je "termin pomalo zloupotrijebljen".

"Viri probati" - dokazani [oženjeni] muškarci - desetljećima su bili slogan kako bi promicali kandidate u oženjeno svećenstvo.

Slika: © Mazur/catholicnews.org.uk, CC BY-NC-SA, #newsAzakwhtcyl