Clicks99
nl.news

Curia-"hervorming" zal "superdicasterie" creëren, en dus de Congregatie voor de Geloofsleer verder downgraden

De "hervorming" van de Romeinse Curia zal leiden tot de oprichting van een nieuwe "superdicasterie" voor de Evangelisatie, waardoor de positie van de Congregatie voor de Geloofsleer verder wordt uitgehold.

De evangelisatie is sinds het Tweede Vaticaans Concilie dood in de Kerk en zal ook in de toekomst dood zijn.

Volgens TheTablet.nl (22 april), zullen de veranderingen openbaar worden gemaakt in de Apostolische Constitutie Praedicate Evangelium ("Predik het Evangelie"), die op 29 juni gepubliceerd zal worden.

Bombay-kardinaal Oswald Gracias zei dat de nieuwe superdicasterie de "eerste" zal worden. Ze zal de Raad voor de Nieuwe Evangelisatie en de Congregatie voor de Evangelisatie van Volkeren verenigen.

Het Praedicate Evangelium zal ook de andere bestaande concilies en gemeenten herschikken, samenvoegen en degraderen. Allen zullen worden gelabeld als dicasteries.

Tot slot moeten er meer leken in leidinggevende posities worden geplaatst.

Afbeelding: © Mazur/catholicnews.org.uk, CC BY-NC-SA, #newsEbqsraansd