Clicks86
borgan

Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego - Tylko Bóg JEST?

39. Tylko Bóg JEST?

Podczas gdy wszystkie stworzenia otrzymały od Niego to wszystko, czym są i co posiadają, Bóg jest pełnią Bytu i wszelkiej doskonałości. On jest „TYM, KTÓRY JEST", bez początku i bez końca. Jezus objawił, że także On nosi imię Boskie: „JA JESTEM" (J 8,28).

chrystuskrol.przemyska.pl/…/kompendium.pdf