Clicks178
csk.news

Švédsko: Katolícka cirkev zapletená do pro-potratových organizácií

Štokholmské diecézy a Caritas Švédsko sú partnermi pro-potratových a pro-antikoncepčných organizácií, zistil LepantoInstitute.org (10. decembra).

Jednou z nich je Švédska Misijná Rada, zastrešujúca organizácia pre cirkvi a rozvojové organizácie, ktorá podľa svojej internetovej stránky podporuje "prístup k legálnym potratom a antikoncepcii".

Členovia tejto rady musia takéto "hodnoty" prijať. Caritas Švédsko je členom Rady. Prezident Caritas Švédsko, otec Henrik Alberius o.p., je dokonca členom rady.

Informoval LepantoInstitute.org, že Štokholmská diecéza - vedená kardinálom Andersom Arboreliusom - je tiež členom Rady.

LepantoInstitute.org ďalej konštatuje, že Caritas Švédsko je členom platformy pre medzinárodnú spoluprácu na podporu neregistrovaných migrantov, ktorá spolupracuje so sieťou potratov Planned Parenthood.

#newsKxcpuocpih