Clicks25
vi.news

Hồng Y Vatican: Nhiều cáo buộc lạm dụng "không đúng sự thật"

Nhiều báo cáo lạm dụng tình dục chống lại các linh mục là "không đúng sự thật", Hồng y hiện đại của Giáo triều, João Braz de Aviz, nói tại buổi họp mặt các tôn giáo ở Paraguay vào ngày 10 tháng 7.

Tuy nhiên, trong hầu hết tất cả các giáo phận trên toàn thế giới, bất kỳ người tố cáo [sai] nào đều được coi là "đáng tin cậy" mà không theo một quy trình đáng tin cậy. Do đó, bất kỳ linh mục bị buộc tội nào, dù có tội hay không có tội, sẽ bị phơi bày công khai và làm nhục.

Bởi vì Giáo hội dễ dàng trả một số tiền lớn cho các "nạn nhân" lạm dụng, vì vậy lợi tức từ việc đưa ra các khiếu nại sai là rất đáng kể. Giáo hoàng Francis đã nhiều lần khuyến khích những người tố cáo sai.

Hình ảnh: João Braz de Aviz, © Mazur/catholicnews.org.uk, CC BY-NC-SA, #newsZjmohxovsm