Jazyk
Zobrazení
176
Stylita 5 4

Boží slovo na den 9.2. A.D. 2018

Boží slovo na den

Ježíš se vrátil z území Týru a šel přes Sidón k jezeru Galilejskému územím Dekapole.
Tu k němu přivedou člověka hluchého a špatně mluvícího a prosí ho, aby na něj vložil ruku.
Vzal ho stranou od zástupu, vložil prsty do jeho uší, dotkl se slinou jeho jazyka,
vzhlédl k nebi, povzdechl a řekl: „Effatha,“ což znamená ‚otevři se!‘
I otevřel se mu sluch, uvolnilo se pouto jeho jazyka a mluvil správně.
Ježíš jim nařídil, aby to nikomu neříkali. Čím více jim to však nařizoval, tím více to rozhlašovali.
Nadmíru se divili a říkali: „Dobře všecko učinil. I hluchým dává sluch a němým řeč.“

Mk 7,31-37

obr. Trinity Church, Boston
Napsat komentář
a hoden otvoriť Knihu Pravdy !
Zedad se to líbí. 
Zedad
Hoden je Baránok, ktorý bol zabitý, prijať moc, bohatstvo a múdrosť, silu, česť, slávu a dobrorečenie."
mike084
Požehnanie sv. Antona

Pozrite sa na Kristov kríž! Straťte sa, nepriateľské mocnosti! On zvíťazil, Lev z rodu Júdovho, z pokolenia Dávidovho. Aleluja, aleluja!

___

Zjv 5,1-14

1 I videl som v pravici Sediaceho na tróne knihu popísanú znútra i zvonka a zapečatenú siedmimi pečaťami. 2 A videl som mocného anjela, ktorý ohlasoval mohutným hlasom: "Kto je hoden otvoriť knihu a rozlomiť jej pečate?"… Více
Zedad se to líbí. 
Stylita se to líbí. 
mike084
a to ich varoval Boh nechcite napodobnovať okolité národy JA SOM predsa VÁŠ KRÁĽ ale keď ma furt otravujete s ľudským dám vám ho ale zapamätajte si dopadne to blbě
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - B)

1. čtení:

Stalo se v té době, že Jorobeam vyšel z Jeruzaléma a na cestě se s ním potkal prorok Achijáh ze Sila, který měl na sobě nový plášť. Oba byli na poli sami. Achijáh vzal nový plášť, který měl na sobě, roztrhal ho na dvanáct kusů a řekl Jorobeamovi: „Vezmi si deset kusů, neboť tak praví Hospodin, Bůh Izraele: Vytrhnu vládu ze Šalomounovy ruky a tobě dám deset … Více
Zedad se to líbí.