Clicks83
vi.news
1

Thụy Điển: Giáo hội Công giáo vướng vào các tổ chức ủng hộ phá thai

Giáo phận Stockholm và Caritas Thụy Điển là đối tác của các tổ chức ủng hộ phá thai và tránh thai, LepantoInst acad.org đã phát hiện điều này (ngày 10 tháng 12).

Một trong số đó là Hội đồng Truyền giáo Thụy Điển, một tổ chức ô dù cho các nhà thờ và các tổ chức phát triển mà theo trang web của họ là đang "khuyến khích tiếp xúc với việc phá thai và tránh thai hợp pháp.

Các thành viên của Hội đồng này phải chấp nhận những "giá trị" như vậy. Caritas Thụy Điển là thành viên của Hội đồng. Chủ tịch của Caritas Thụy Điển, Cha Henrik Alberius o.p., thậm chí còn ở trong hội đồng quản trị của nó.

Ông thông báo cho LepantoInst acad.org rằng Giáo phận Stockholm - do Hồng Y Anders Arborelius lãnh đạo - cũng là một thành viên của Hội đồng.

LepantoInst acad.org phát hiện thêm rằng Caritas Thụy Điển là thành viên của tổ chức ủng hộ phá thai "Nền tảng Hợp tác Quốc tế về Người di cư Không giấy tờ" hợp tác với mạng lưới phá thai Planned Parenthood (Làm Cha mẹ có Kế hoạch).

#newsKxcpuocpih
Léon Trương likes this.