Clicks325
Stylita
11

Žalm 24


Davidův; žalm . Hospodinova je země se vším, co je na ní, svět i ti, kdo na něm sídlí.
To on základ na mořích jí kladl, pevně ji usadil nad vodními proudy.
Kdo vystoupí na Hospodinovu horu? A kdo stanout smí na jeho svatém místě?
Ten, kdo má čisté ruce a srdce ryzí, ten, kdo nezneužije mou duši, ten, kdo nepřísahá lstivě.
Ten dojde požehnání od Hospodina, spravedlnosti od Boha, své spásy.
To je pokolení těch, kdo se na jeho vůli dotazují. Ti, kdo hledají tvou tvář – toť Jákob.
Brány, zvedněte výše svá nadpraží, výše se zvedněte, vchody věčné, ať může vejít Král slávy.
Kdo to je Král slávy? Hospodin, mocný bohatýr, Hospodin, bohatýr v boji.
Brány, zvedněte výše svá nadpraží, výše je zvedněte, vchody věčné, ať může vejít Král slávy.
Kdo to je Král slávy? Hospodin zástupů, on je Král slávy!

+++

obr: Jedná se o sousoší Svaté Trojice, které stojí za kostelem sv.Jiljí na ulici Pohankova v Brně - Líšni.
Zedad
Hospodinova je země se vším, co je na ní, svět i ti, kdo na něm sídlí.
Všechno je Hospodinovo, Nemusíme se bát, On nás slyší, když k němu voláme.
Zedad likes this.