Clicks99

Prof. Paweł Skrzydlewski: granice prawa stanowionego w świetle nauki św. Tomasza z Akwinuwww.youtube.com/watch
mk2017 likes this.