Clicks295
ľubica
11

Jestliže ohrožuje vaši víru…aneb přestaňte se tolik zabývat mužem, který vás připravuje o pokoj

Setkávám se s mnoha lidmi hledajícími důvod, aby mohli konečně uvěřit, že František je antipapež. Proč? Proč na tom tolik záleží? Nestačí vědět, že se mýlí a že hledá způsoby – chytré cestičky na samé hranici svého papežského úřadu – jak věřící svést na scestí?

František je téměř jistě materiální heretik. Není na nás dokazovat, zda je i heretikem formálním. Jeho názory – nikoli jeho nauka, neboť si dává velký pozor, aby nevykonával autentické magisterium vyžadující souhlas – skutečně vedou lidi k hříchu a nakonec do pekla.

Přesto je podle jakéhokoli představitelného měřítka stále papežem.

Křesťanská víra je plná paradoxů, kamenů úrazu a tvrdých slov. V dějinách jsme měli papeže, kteří zastávali heretické myšlenky, a jiné, kteří umožňovali rozkvět bludů, a tím se stávali jejich spolupachateli. Další žili tak pohoršlivým životem, že určitě – rozhodně a bezpochyby – vedli jiné k hříchu a pravděpodobně do pekla.

Přesto to byli papežové.

Přestaňte se pokoušet vyřešit to sami. Je to vaše Církev, nebo je Kristova? Přestaňte si myslet, že bouře lodičku Církve potopí, aby vás Pán Ježíš nemusel napomínat jako apoštoly: „Vy malověrní…“

On může jediným slovem utišit vichry i moře.

To, co se děje, dopouští Bůh. V Církvi ustanovil strukturu autority, kterou musíme poslouchat, dokud nám to dovoluje správně formované svědomí.

Je-li František skutečně antipapežem, jak se tím mění váš každodenní život? Přestanete se modlit? Přestanete chodit na Mši? Přestanete s duchovní četbou? Vzdáte se víry?

Z dlouhodobého hlediska jistě záleží na tom, zda je papežem skutečným a ďábelským, nebo falešným a ďábelským. Tak či tak však jasně slouží knížeti tohoto světa, nikoli Králi králů.

Pohoršuje vás? V pořádku – to by měl. Máte-li víru, poznáváte, že ji chce zničit. Postavte se proti tomu, silní vírou (srov. 1 Petr 5,9).

Bůh to dopouští z nějakého důvodu.
Důvěřujeme Mu, nebo ne? Je k naší spáse nutné, abychom znali pravdu hned teď?

Svatý Vincent Ferreský vsadil v době avignonského papežství na nesprávného koně: domníval se, že skutečným papežem je Klement, zatímco svatá Kateřina Sienská stála za Urbanem (který jím opravdu byl). Svatí však byli oba.

Starejte se o věci nebeské. Dbejte na svou svatost a spásu. Přestaňte se tolik zabývat mužem, který vás připravuje o pokoj. Ano, potřebujeme vědět, co jménem Církve dělá, ale neměli bychom podléhat beznaději. To, že Petrova omylnost ve všem kromě autority jeho úřadu je z Písma naprosto jasná, má svůj důvod. Bůh věděl, že tyto časy přijdou. Vzmužte se. Mějte víru.

Steve Skojec

Překlad Lucie Cekotová

Zdroje:


onepeterfive.com/faith-endangered-francis/

---------------------

SRDECNA VDAKA AUTOROVI! TOTO SOM POTREBOVALA POCUT!!!!

ľubica
DEO GRATIAS za slová povzbudenia +