Clicks563

USA 29.3.2019 ztratily sílu $, válečná síla jim zůstala jako jediná

L: "Dostanete-li zvíře do kouta, použije na vás své zuby."

Dle předpovědi sv. Paisije Athoského se Sovětský svaz rozpadl víceméně mírově. Ne tak se má stát s USA. Spojené státy ještě ukáží své zuby, když zničí na začátku 2. poločasu 3. světové války velkoměsta Ruska dle předpovědi sv. Paisije Athoského i starce Josifa Vatopedského.

Pravidlo Basilej III. z 29.3.2019, revoluce, které si nikdo nevšiml. Ta zlikviduje od podzimu 2019 dolar dle pokynů židovského bankovního klanu Baruchů.

(L: Klan Baruchů je v pyramidě světové moci nadřízeným vůči židovským bankovním klanům Rothschildů i Rockefellerů. Tyto dva se v současnosti vzájemně nenávidí až na smrt a vyvraždí se v 3. světové válce - jak předpověděl starec Josif Vatopedský 26.10.2001)

4.4.2019 Alexandr Chaldej: Zatímco média sledují Ukrajinu, USA a Čínu, to hlavní se událo ve Švýcarsku.
Skutečné revoluce se už dávno nedělají na náměstích, ale v tichu kanceláří, a proto si nikdo nevšiml světové revoluce, která se odehrála před pár dny 29. března. Pouze na periferii informačního pole zašuměla malá vlnka a brzy zanikla, protože vše bylo podáno v termínech pro veřejnost nesrozumitelných.
Nešlo o žádnou „rovnost, volnost, bratrství“, „vlast ,nebo smrt“ nebo „moc sovětům, mír národům, chléb pro hladové, továrny dělníkům, země rolníkům“ – nic z těchto trháků nelze použít. Protože to, co se stalo, pochopilo jen několik málo lidí. A podali k tomu takové komentáře, že je masy buď nezaznamenaly, nebo je nedočetly do konce.
Svět už nebude jako dřív
A byla to velká chyba, protože svět se tak kardinálně změnil, že by samotný Nathan Rothschild mohl se smeknutou čepicí v ruce vylézt na obrněný Rolls-Royce a zvolat z něho do širého vesmíru: „Soudruzi! Světová revoluce, o jejíž nutnosti revolucionáři tak dlouho mluvili, byla právě završena!“ A měl by pravdu. Pouze revoluční změny se budou dostavovat pomalu, a proto je veřejnost nezaznamená. Ale důsledky těchto změn brzy pocítí naprosto každý, včetně poslední kuchařky, která nemá nejmenší potřebu naučit se řídit stát.
Tato revoluce má jméno „Basilej III“ a byla završena Bankou pro mezinárodní vypořádání (BIS) ve jménu slavného finančníka Bernarda Barucha. Její smysl je následující:
BIS vládne Mezinárodnímu měnovému fondu (MMF), a ten zase centrálním bankám všech zemí. Orgán této vlády se nazývá Basilejský výbor pro bankovní dohled (BCBS).
A nejde o nějaké ohromující shromáždění podobné Kongresu amerických senátorů. Ani o nějaký tupý Pentagon, ploché ministerstvo financí či kolchoz jménem Bílý dům.
Nejedná se ani o prohrabování se celým bankovním „bohatstvím“ nějakým Federálním rezervním systémem USA. Tady jde o skutečnou vládu nad všemi. To je skutečná světová vláda, o níž se na veřejnosti nesmí nahlas mluvit.
Instrukce mocných skřetů
BCBS je světové politbyro, jehož bývalým generálním tajemníkem byl soudruh Bernard Baruch, přičemž současné podzemní složení ústředního výboru je dokonale utajeno. Přísluší mu mnoho eufemismů, z nichž nepříhodnější je „curyšští skřeti“. Tak lidé říkají švýcarským bankéřům, a nemají tím na mysli majitele komerčních bank, ale právě ty ošklivé muže zasedající ve švýcarském městě Basilej, jichž se nesměl dotknout ani Hitler, který sice chtěl celý svět podrobit Říši, ale vůči Švýcarsku zůstal neutrální a neodvažoval se na něho zaútočit. Přitom, jak víme, Švýcarsko nikdy nemělo a nemá kromě domovních pušek žádnou armádu. Koho asi se tolik bál zběsilý Führer?
Tím spíše nad „doporučením“ BCBS vydaným 29. března 2019 srazily paty všechny centrální banky světa a okamžitě přistoupily k jeho realizaci. Ani ruská centrální banka není výjimkou. Na jejích oficiálních stránkách je zveřejněna zpráva tiskové služby Centrální banky Ruské federace. Nazývá se „O lhůtách realizace Basilej III“. Světová revoluce byla naplánována v roce 2017 (magie čísel, nebo kouzlo nechtěného?) a začala právě nyní.
Revoluční úděl je prostý. Mění se světový systém dolarového monopolu vytvořený v roce 1944 v Bretton Woods a reformovaný v roce 1976 na Jamajce, kde byla zrušena funkce zlata coby ekvivalentu světových peněz. Dolar se tak stal světovou měnou a zlato se zařadilo mezi běžné komodity, jako je ocel nebo cukr, obchodované na komoditních burzách v Londýně. Pravda, podmínky mu určovaly pouze tři firmy patřící do „londýnského rybníka“ pánů peněz, nicméně dolar už nebyl krytý zlatem, ale ropou.
Od té doby bylo zlato považováno za třetí kategorii rezerv pro všechny banky, od centrálních až po komerční, kde primární rezervy byly drženy v dolarech a amerických dluhopisech.
Již před lety přijaté normy v rámci opatření pro regulaci bank pod souhrnným názvem „Basilej III“ vyžadují především navýšení peněžních rezerv. Ty vázaly objem peněžních zdrojů bank, s nimiž by se dalo dosáhnout expanze, ale bylo to nezbytné opatření k zachování stability globálního bankovního systému, který během krize vykazoval nedostatečnost.
Návrat zlatého standardu
Současné doporučení v rámci Basilej III vychází z toho, že v rozvahách světových bank bylo zlato jako rezerva třetí kategorie oceňováno na 50% své hodnoty. Přitom páni peněz obchodovali se zlatem nikoli v naturáliích, ale na papíře, bez pohybu reálného kovu, jehož objem na světě by nestačil pokrýt skutečné transakce. Dělalo se to proto, aby se cena zlata udržela co nejnižší. Především v zájmu dolaru. Protože dolar byl krytý ropou a její cena neměla klesnout pod jeden gram zlata za barel.
A tak se teď rozhodli zařadit zlato nikoliv do třetí, ale do první kategorie rezerv. A to znamená, že se nyní může zlato ocenit ne na 50, ale na 100% své hodnoty. To povede k přecenění valutové rozvahy. Přičemž dobře udělaly ty státy, které v posledních letech nakupovaly zlato. Například v případě Ruska to znamená, že dnes klidně může nalít do ekonomiky téměř 3 biliony rublů, aniž by porušilo mezinárodní normy bankovní regulace. Jak bude ve skutečnosti postupovat, není dosud známo.
Spěch by bez propočtu všech důsledků mohl být nebezpečný, jakkoliv se taková emise považuje za neinflační, ve skutečnosti je vše mnohem složitější.
Naopak Česká republika se v posledních letech úspěšně zbavovala svého zlatého pokladu díky naprosto diletantské (nebo vazalské) politice ČNB. Takže dnes máme zásoby zlata pod hranicí deseti tun. Oproti takovému Německu, které má skoro tři a půl tisíce tun zlatých rezerv, jsme skuteční outsideři. Rusko má v sejfech uloženo téměř dva tisíce tun zlata.
Konec hegemonie dolaru
Na světě se toho během několika měsíců moc nezmění. Obrat bude velmi pomalý. USA mají oficiálně zlatou rezervu ve výši 8133,5 tun, ale je tu něco jako finanční multiplikátor: na jeden zlatý dolar připadá 20-30 dolarů na počítačových účtech nebo v hotovosti. To znamená, že sice USA mohou oficiálně dostat 170 miliard dolarů navíc, ale se zohledněním faktu, že ve světě lítá 4,5 bilionu dolarů. To vysvětluje, proč FED škrtí růst úrokové sazby a stále drží kurz dolaru na snížené měnové bilanci – zkrátka bojí se hyperinflace.
Ovšem své zlaté a devizové rezervy budou teď přeceňovat všechny velké státy, které drží zlato. Jedná se o Německo, Itálii, Francii, Rusko, Čínu a Švýcarsko – země, jejichž zásoby zlata přesahují jeden tisíc tun
. Mimochodem, v tomto seznamu není Velká Británie. Její zlaté zásoby jsou nižší než jeden tisíc tun. Odborníci se domnívají, že nikoliv náhodou britský odchod z EU časově zapadá s datem zavedení Basilej III. Rostoucí finanční síla vůdců Evropy, Německa a Francie, byla schopná završit porážku Británie na evropském kontinentu. Proto bylo nutné vzít co nejrychleji nohy na ramena.
Zdá se tedy, že si můžeme gratulovat – epocha dolaru, která trvala od roku 1944 do roku 2019, je u konce. Nyní zlato získalo zpět svoji oprávněnou funkci, už není burzovní komoditou, ale světovou devizou na stejné úrovni jako dolar, euro a britská libra. Nyní zlato podraží – jeho cena do podzimu vzroste z 1200-1400 dolarů za trojskou unci na 1800-2000 dolarů. Nyní je jasné, proč všechny ty roky Rusko a Čína tak vytrvale přelévaly výnosy z exportu do růstu zlatých rezerv. Nastala situace, kdy nikdo na světě nebude prodávat zlato.
Nalévání dodatečných peněz do globální ekonomiky zabere tak 5-6 měsíců. V USA mohou být tyto peníze použity na částečnou úhradu astronomického dluhu.Možná to byl poslední důvod pro curyšské doporučení. Hlavní věcí po tom všem ale bude hledět co nerychleji vyklouznout z pod šikmé věže padajícího dolaru.
Vzhledem k tomu, že dolar je svázaný s ropou, bude mít růst ceny zlata za následek růst ceny ropy. Nyní je cena barelu shodná s cenou 1,627 gramů zlata. Nárůst ceny ropy způsobí krizi světové ekonomiky, v níž se 85% dolarových peněžních prostředků točí v náhradních fondech, jako jsou akcie, dluhopisy a ceniny. Burza již nebude schopna zkorigovat takovou dodatečnou masu peněz.
Zhroucení ekonomik závislých na EU a USA
Naftařům bude hej, možná na tom budou lépe než kdokoli jiný, ale ne nadlouho. Krach ekonomik v důsledku drahé ropy bude znamenat i kolaps ropného průmyslu.
Proč však nové doporučení v rámci staré Basilej III znamená revoluci? Protože již na podzim začne v globální ekonomice finanční povodeň. To bude mít za následek zrychlené odtržení Ruska a Číny od dolarového systému a zhroucení ekonomik zcela závislých na dolaru, což se týká především zemí v roli vazalů USA (včetně ČR, která navíc zlato vyměnila za dolary). Jim se povede nejhůře. Dostat se co nejdál od EU a USA bude skutečná výhra. Svět tudíž čekají velké přesuny na mapě globálních paktů.
Přestavba těchto aliancí nebude ani zdaleka prováděna vojenskými metodami. A když, tak pouze v omezené míře. Nicméně mocenské argumenty se ve světě posunou na úroveň téměř zaručené války. Ono „téměř“ znamená hlavní naději na záchranu, protože USA ztrácejí všechny hlavní páky vlivu na okolní svět – kromě vojenské síly.
Ale „curyšští skřeti“ nevytvořili tento svět, aby ho Spojené státy americké tak snadno proměnily v radioaktivní popel. Budou proto USA polévat studenou vodou jako havarovaný jaderný reaktor, avšak svět vstupuje do období největších globálních transformací za posledních několik století.
Revoluce, o níž tak dlouho mluvili ti, kdo ji očekávali, právě začala. Zapněte si bezpečnostní pásy a nekuřte, kapitán i posádka vám přejí příjemný let.
4.4.2019 Alexandr Chaldej
Zdroj: ac24.cz/-/revoluce-ktere-… pp.cz, iarex.ru
Informaci z 4.4.2019 od Alexandra Chaldeje doplnil 7.4.2019 ekonom a finančník Katasonov: Petrodollar se zrodil v Saúdské Arábii před 45 lety. Není vyloučeno, že právě zde zemře. Nezemře v Číně ani v EU.
(L: ale $ může zemřít v Rusku, které by jako S. Arábie nemuselo prodávat ropu za dolary, až bude sesazen ochránce dolaru Putin. Pád Vladimíra Putina v začátku 3. světové války předpověděl starec…More
Informaci z 4.4.2019 od Alexandra Chaldeje doplnil 7.4.2019 ekonom a finančník Katasonov: Petrodollar se zrodil v Saúdské Arábii před 45 lety. Není vyloučeno, že právě zde zemře. Nezemře v Číně ani v EU.
(L: ale $ může zemřít v Rusku, které by jako S. Arábie nemuselo prodávat ropu za dolary, až bude sesazen ochránce dolaru Putin. Pád Vladimíra Putina v začátku 3. světové války předpověděl starec Josif Vatopedský. Katolickému mučedníku z Ukrajiny z času Sovětského svazu Josefu Terejovi Neposkvrněná PM prý řekla, že vládce Ruska Vladimír začne válku proti Izraeli. Pravoslavný Josif Vatopedský prorokoval, že po dobytí Turecka a Íránu, se ruská armáda nečekaně octne u bran Jeruzaléma. Logicky ještě za Putina. Víc však USA Rusku v Izraeli nedovolí, ale po vyjednávací přestávce zaútočí na Rusko.)
Celosvětový trh s ropou neustále generuje poptávku po produktech tiskového stroje FED. Nutnost upuštění od monopolu amerického dolaru na počátku současné dekády opakovaně uvedl tehdejší výkonný ředitel MMF Dominique Strauss-Kahn. Za což zaplatil. Přibližně ve stejnou dobu líbyjský vůdce M. Kaddáfí uvedl, že jeho země by při výpočtu exportované ropy přešla z amerických dolarů na eura. Oznámil také zahájení projektu Golden Dinar. Kaddáfí za to také zaplatil. Ale nedávno (L: ještě než zradil Rothschildy dohodou s NSR v Cáchách) o potřebě dedollarizace světové ekonomiky hovořil francouzský prezident E. Macron ne méně než 10 x. 100% čínského vývozu do USA se platí v dolarech. Kdyby Čína odmítla přijmout dolary, sama by spáchala sebevražedné hara-kiri, protože přes noc ztratí veškerý vývoz do USA, což je polovina obrovského vývozu ČLR. Proto bude Čína i nadále bojovat za zachování svého vývozu do Ameriky. Evropská unie má také velký obchodní přebytek se Spojenými státy (přibližně 100 miliard dolarů ročně). A až na výjimky jsou všechny dodávky evropského zboží do Ameriky placeny v dolarech. Pokud Evropa oznámí Americe, že již není připravena přijmout americké dolary za své zboží, stejně jako Čína okamžitě ztratí svůj vývoz do Ameriky a obrovský obchodní přebytek se svým zahraničním obchodním partnerem. V tomto smyslu je výhodnější pozice Saúdské Arábie. Pokud čínské nebo evropské zboží, které ztratilo obrovský americký trh, nemůže být převedeno na jiné trhy (vše je již převzato, komoditní trhy jsou přesycené), pak je situace s ropou jiná. Amerika nyní rychle roste svou produkci ropy a snižuje její dovoz, včetně dovozu ze Saúdské Arábie. Dnes Saúdové dodávají více ropy do Číny, Japonska, Indie než do Spojených států, dodávky Saúdské Arábie na evropský trh do Jižní Koreje rychle rostou. Pokud kdykoliv Saúdská Arábie zrealizuje svou hrozbu a odmítne dolary v obchodování s Amerikou, ztratí americký trh, ale bude moci převést uvolněnou ropu na jiné trhy. Donald Trump, který se pustil do urychleného rozvoje ropného průmyslu a dosažení americké uhlovodíkové soběstačnosti, tím pomáhá Rijádu v odpojení od dolarů. (L: zkrátil jsem, přeložil jsem a doplnil poznámkami) — Фонд стратегической культуры www.fondsk.ru/…/v-meste-gde-rod…
Mates5485 and one more user like this.
Mates5485 likes this.
pehol likes this.