Clicks24
fil.news

Francis Inanunsyo ang Pagbabago ng Katekismo sa Parusang Kamatayan Noong 2015 sa Isang Pribadong Babae

Noong Marso 27, 2015, sumulat si Pope Francis sa isang Maria Asuncion Milá mula Seville, Spain, ng isang sulat-kamay na liham na nag-aanunsyong babaguhin niya ang Katekismo sa parusang kamatayan.

Ayon sa ElMundo.es (August 8), Milá, nanay ng 12, na nagmula sa marangal at mayaman na pamilya.

Ilang dekada na siyang lumalaban sa parusang kamatayan at sumulat sa tatlong papa upang hilingin na kanilang baguhin ang Katekismo. Si Francis ang tanging papa na sumagot sa kanya.

Si Milá ay ang vice-chairman ng Amnesty International sa Espanya, isang organisasyon na aktibong nagtataguyod ng aborsyon at tumanggap ng pera mula sa mga Kanlurang rehime.

#newsJxtevudypk