Wika
Mga Click
56
fil.news

Maduming Kasunduan ng Vatican Isasagawa sa Abril

Handa na si Papa Francis ng Vatican na ipasa ang nominasyon ng mga Obispong Intsik sa lokal na Rehime. Angkasunduan ay isasagawa na anumang oras matapos ang katapusan ng Marso, isinulat ng Corriere della Sera (Pebrero 17).

Ang pinakadiwa ng kasunduan ay ang pagtataksil sa mga lihim na Simbahang Katoliko pabor sa Chinese Patriotic Catholic Association na itinatag noong 1957 kontra sa Simbahan. Mas mapipinsala ng kasunduan ang reputasyon ni Francis at ng Vatican sa Tsina at sa buong mundo.

Plano ding pagtaksilan ni Francis ang Taiwan pabor sa diplomatikong kasunduan sa Beijing. Kamakailan lamang, nagpadala ng delegasyon ang Taiwan sa Roma, ngunit si Francis ay hindi lumabas habang ang grupo ay tinatanggap ni Arsobispo Paul Gallagher.

Sinasalungat ng kasunduan sa Tsina ang Ikalawang Konseho ng Vatican. Nais nito na "wala ng karapatan o pribilehiyo sa eleksyon, nominasyon, presentasyon, o pagtatalaga sapagkat ang opisina ng obispo ay ipagkakaloob na sa awtoridad ng pamahalaan" (Christus Dominus 20).

#newsSgpmekvciz
Binanggit ni fil.news ang post na ito sa Unang Biktima ng Buktot na Kasunduan ng Vatican-Tsina: Obispong Intsik Inaresto.