Wika
56

Maduming Kasunduan ng Vatican Isasagawa sa Abril

Handa na si Papa Francis ng Vatican na ipasa ang nominasyon ng mga Obispong Intsik sa lokal na Rehime. Angkasunduan ay isasagawa na anumang oras matapos ang katapusan ng Marso, isinulat ng Corrier…