Clicks47
vi.news
1

Quốc gia phương Tây: Số lượng sắc phong tăng 24% - Và một bí mật nhỏ

Mặc dù ở mức độ rất thấp, Tây Ban Nha trải nghiệm một "sự bùng nổ" trong việc sắc phong các linh mục, theo VaticanNews.va (17 tháng 3) đưa tin. Số lượng sắc phong lớn nhất là ở Madrid (3,5 triệu người Công giáo) với 14 người và ở Valencia (2,6 triệu người Công giáo) với 10 người được sắc phong.

Những gì VaticanNews.va không nói: Giáo phận, so với quy mô của nó (700.000 người Công giáo), có số lượng chủng sinh (45) và sắc phong (7) lớn nhất là Alcalá de Henares.

Lý do: Giám mục Alcalá, Juan Antonio Reig Pla, Giám mục, 71 tuổi, là người Công giáo nhất trong số các giám mục Tây Ban Nha và không phải bạn bè của Giáo hoàng Francis.

Hình ảnh: © Mazur/catholicchurch.org.uk, CC BY-NC-SA, #newsRahbeowepf
Léon Trương likes this.