Clicks28
fil.news

Kardinal: Mas Mabuting Mamatay sa Gutom Kaysa Tanggapin ang Homoseksuwalidad

Nagbabala si Kardinal Polycarp Pengo ng Dar es Salaam sa gobyerno ng Tanzania na mag-ingat sa pagtanggap ng pera sa rehime ng Kanluran "sapagkat titigil sila sa pagsuporta sa atin kung tayo ay laban sa homoseksuwalidad" (amecea.blogspot.com, Nobyembre 30).

Iginiit ng Kardinal na mas mabuting "mamatay sa gutom" kaysa tumanggap ng "tulong" na nakatali sa obligasyon na gawin ang mga bagay na "laban sa kagustuhan ng Diyos". "Ang pagtanggap sa homoseksuwalidad ay pagtanggi sa Diyos", ipinaliwanag niya.

Inilagay sa isip ni Pengo na ang kasalanan ng homoseksuwalidad ang dahilan ng pagkasira ng Sodom at Gomorrah, "Ang mga bagay na ito ay salungat sa plano ng Diyos sa paglikha at hindi dapat tanggapin."

picture: Polycarp Pengo, #newsTmybppvtqs