Clicks175
borgan

Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego - Jakie są najstarsze Symbole wiary?

34. Jakie są najstarsze Symbole wiary?

Są to symbole chrzcielne. Ponieważ chrzest jest udzielany „w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego" (Mt 28,19), prawdy wiary wyznawane podczas chrztu są ułożone według ich odniesienia do trzech Osób Trójcy Świętej.

chrystuskrol.przemyska.pl/…/kompendium.pdf