Clicks104
borgan

Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego - Jakie są najważniejsze Symbole wiary?

35. Jakie są najważniejsze Symbole wiary?

Są to Symbol Apostolski, który jest starożytnym symbolem chrzcielnym Kościoła rzymskiego, i Symbol Nicejsko-Konstantynopolitański będący owocem dwóch pierwszych soborów powszechnych w Nicei (325) i w Konstantynopolu (381), który do dzisiaj pozostaje wspólny dla wszystkich wielkich Kościołów Wschodu i Zachodu.

chrystuskrol.przemyska.pl/…/kompendium.pdf