Clicks109
borgan

Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego - Jakie są charakterystyczne cechy wiary?

28. Jakie są charakterystyczne cechy wiary?

Wiara jestbezinteresownym darem Boga, dostępnym dla wszystkich, którzy o niego pokornie proszą, i cnotą nadprzyrodzoną,konieczną do zbawienia. Akt wiary jestaktem ludzkim to jest aktem rozumu, przyjmującego za prawdę Bożą z nakazu woli, poruszonej łaską przez Boga. Wiara jest ponadto pewna,ponieważ opiera się na samym słowie Boga,działa „przez miłość" (Ga 5,6), i znajduje się w ciągłym wzroście,w szczególności dzięki słuchaniu słowa Bożego i modlitwie. Wiara pozwala nam w sposób uprzedzający doznawać radości niebieskiej.

chrystuskrol.przemyska.pl/…/kompendium.pdf