Taal
75

Vaticaan, onder de duim van fake news CNN, voelt "schaamte en bezorgdheid"

Vaticaans persvoorlichter Greg Burke publiceerde op 16 augustus een slijmerige verklaring over het [frauduleuze] "Pennsylvania Grand Jury Report" over vermeende klerikale mishandelingen in zes …
Schrijf hier je reactie
nl.news heeft dit bericht genoemd in Franciscus publiceert slijmerige brief over misbruikbeschuldigingen.