Clicks349
hr.news

Švedska: Katolička crkva upetljana u organizacije za pobačaj

Štokholmska biskupija i švedski Caritas partneri su organizacija za kontracepciju i pobačaj, kako je otkrio LepantoInstitute.org (10. prosinca).

Jedna od njih je Švedsko vijeće za misije, krovna organizacija za crkve i razvojne organizacije koja, prema svojoj web stranici, potiče "pristup legalnom pobačaju i kontracepciji".

Članovi ovog Vijeća moraju prihvatiti takve "vrijednosti". Švedski Caritas član je Vijeća. Predsjednik švedskog Caritasa, otac Henrik Alberius o.p., čak je u njegovom odboru.

On je obavijestio LepantoInstitute.org da je štokholmski biskup - pod vodstvom kardinala Andersa Arboreliusa - također član Vijeća.

LepantoInstitute.org je nadalje utvrdio da je švedski Caritas član organizacije za pobačaj zvane Platforma za međunarodnu suradnju o nedokumentiranim migrantima koja surađuje s mrežom za pobačaj Planirano roditeljstvo.

#newsKxcpuocpih