Clicks62
vi.news

Hội nghị thượng đỉnh về lạm dụng của Vatican là "sự bao che khổng lồ cho hàng loạt các bao che khác" - Michael Voris

Hội nghị thượng đỉnh về lạm dụng của Vatican là "sự bao che khổng lồ của hàng loạt các bao che khác" - Michael Voris tuyên bố trong một sự kiện ngày 22 tháng 2.

Voris đề cập đến trường hợp McCarrick. Theo ông, Vatican đã tránh một cuộc điều tra kỹ lưỡng vì McCarrick đã làm một vương tạo giả trong nhiều thập kỷ. Do đó, một cuộc điều tra như vậy sẽ phát hiện ra rất nhiều sự thật khó chịu.

Về hai Hồng y phe McCarrick là Cupich và Tobin, Voris hỏi, "Liệu có gì về những người này mà McCarrick muốn đưa tới các thượng cấp trong hệ thống?"

Voris cũng nêu tên cho hai Hồng y khác thuộc phe McCarrick là Farrell và Wuerl. Ông tin rằng họ che giấu thông tin khi khẳng định rằng họ rất "ngạc nhiên" bởi những tin tức bất ngờ về người cố vấn của họ.

Voris nhớ lại về một đề nghị trong cuộc họp của các Giám mục Hoa Kỳ vào tháng 11 nhằm khởi xướng một cuộc điều tra, do giáo dân lãnh đạo, để đi đến tận cùng của vụ kiện McCarrick, đã bị Vatican chặn lại. Cupich nói rằng vấn đề này sẽ được sắp xếp tại hội nghị thượng đỉnh về lạm dụng.

Nhưng điều này đã không xảy ra vì, Voris tin rằng, chưa từng tồn tại một ý định như vậy.

Thay vào đó: Một cái gì đó công khai cần phải được thực hiện để tỏ vẻ rằng một cái gì đó đã được thực hiện.

Hình ảnh: Blase Cupich, Theodore McCarrick, #newsKlrsjzuplg