Clicks3.6K
en.news
44

Father Bergoglio – Unsuitable to be a Bishop

The book “The Dictator Pope” by Marcantonio Colonna knows about the assessment Father Bergoglio received from the then Superior General of the Jesuits, Father Peter Hans Kolvenbach (+2016), when he applied for a dispensation from the rule forbidding Jesuits from becoming bishops.

According to Colonna Father Kolvenbach accused Bergoglio of a series of defects, ranging from habitual use of vulgar language to deviousness, disobedience concealed under a mask of humility, and lack of psychological balance.

Regarding his suitability as a future bishop, Kolvenbach pointed out that he had been a divisive figure as Jesuit provincial. Bergoglio was seen, at the time, as a champion of Catholic conservatism in the mode of John Paul II. But he also had the habit of saying diametrically opposing things from one day to the next.

Picture: Jorge Bergoglio, © Aibdescalzo, wikicommons, CC BY-SA, #newsOnarcpclsm
Creepy, Bergoglio's face can cause a man to vomit. His yearning to become a bishop by a special dispensation, this adds more evidence of his deceit, that he is an humble man.
Jesus Is Truth.
Libor Halik
Otec Bergoglio (tj. dnešní vatikánský František) - nevhodný na biskupa. Kniha "diktátorský papež" Marcantonio Colonna ví o hodnocení, které otec Bergoglio obdržel od tehdejšího superiorního generála jezuitů, otce Petra Hansa Kolvenbacha (+2016), když požádal o osvobození od pravidla, které zakazuje jezuitům stát se biskupy.
Podle Colonny otec Kolvenbach obvinil Bergoglia z řady vad, od obvykl…More
Otec Bergoglio (tj. dnešní vatikánský František) - nevhodný na biskupa. Kniha "diktátorský papež" Marcantonio Colonna ví o hodnocení, které otec Bergoglio obdržel od tehdejšího superiorního generála jezuitů, otce Petra Hansa Kolvenbacha (+2016), když požádal o osvobození od pravidla, které zakazuje jezuitům stát se biskupy.
Podle Colonny otec Kolvenbach obvinil Bergoglia z řady vad, od obvyklého užívání vulgárního jazyka až po zběsilost, neposlušnost ukrytou pod maskou pokory a nedostatek psychologické rovnováhy.
Pokud jde o jeho vhodnost jako budoucího biskupa, Kolvenbach poukázal na to, že byl rozdělující postavou jako jezuitský provinciál. Bergoglio byl v té době viděn jako mistr katolického konzervatismu v režimu Jana Pavla II. Ale měl také zvyk říkat diametrálně protichůdné věci k tomu, co řekl včera.
Libor Halik and 2 more users like this.
Libor Halik likes this.
Roberto 55 likes this.
mccallansteve
Unsuitable to be a bishop? Unsuitable to be a Catholic
Joseph a' Christian and one more user like this.
Joseph a' Christian likes this.
Roberto 55 likes this.
Hermes23 likes this.
Jim Dorchak
Bergoglio was seen, at the time, as a champion of Catholic conservatism in the mode of John Paul II.............. Really like JPII?
Who made him a bishop again?????????????? Ohhhh yea now I remember...
Roberto 55 and 2 more users like this.
Roberto 55 likes this.
Hermes23 likes this.
Tesa likes this.