Clicks39
lt.news

Nuo pareigų nušalintas Kunigas ir Pranciškaus draugas paskirtas anglikonų nekleriniu Vyskupu

Kovo 18-ąją Buenos Airėse, Argentinoje, Danielis Genovesis buvo pavestas laikinuoju anglikonu Vyskupu Urugvajuje, praneša AnglicanNews.org.

Urugvajaus anglikonų vyskupystė yra kur kas liberalesnė nei likusi anglikonų Bažnyčia. Atitinkamai ši yra valdoma taip blogai, kad pradedama abejoti, ar vyskupystė gali gyvuoti nepriklausomai.

Genovesis kunigystės kelią paliko 1993-aisiais ir susituokė su buvusia vienuole Mercedes.

2016-aisiais jis išleido knygą „Mielas broli: Pranciškaus gailestingumo istorija“ (Dear Brother: a History of Mercy with Francis), kurioje dvasininkas prisimena savo rašytus laiškus Popiežiui Pranciškui ir detaliai išdėsto gautus popo „gailestingus“ atsakymus.

#newsYfkmjumwfk