Clicks80
tr.news

L'Osservatore Romano, "Katı Doktrin" Yerine Putperestliği Öneriyor

Katolik karşıtı bir paçavraya dönüşen Vatikan’ın L'Osservatore Romano gazetesi, aynı zamanda Cizvit olan Kolombiyalı Amazon propagandacısı Alfredo Ferro Medina ile 11 Eylül'de bir röportaj yaptı.

Ferro esrarengiz “Pan-Amazonya Cizvit Hizmeti”nin koordinatörüdür. Röportaj, Arjantinli L’Osservatore Romano’nın Protestan editörü Marcelo Figueroa tarafından gerçekleştirildi.

Ferro'ya göre, Kilise'nin en önemli zorluklarından biri “evangelizasyon”un nasıl uygulanacağıdır. Ancak "evangelizasyon"dan anladığı Müjde'yi ilan etmek değil, “kültürlerarası ve dinler arası diyalog” ile meşgul olmak. ["diyalog" uğruna]

“Katı bir doktrin tarafından şekillendirilen zihinsel kalıplara sahip olunacak” zamanlarının geçtiğine karar vermiş. Ferro2nun "katı doktrinden" kastettiği Katolik İnancı. Doğal olarak, putperestlik, sosyalizm, eşcinsel propaganda ve çevrecilik onun için “katı doktrinler” değil.

Ferro, “bizlerin”, “Batı Ayinleri” konusunda ısrar ettiğimizden ve “yerli halkların sembollerini ve kutlamalarını” dikkate almadığımızdan şikâyet etmeye devam ediyor [onlarca yıl önce yok edilmiş olmalarına rağmen]. Tırnak işaretleri içindeki ifade, putperestlik için bir örtmecedir.

Ferro, Francis, Amazon Sinodu'na yakından eşlik edeceğini öngörüyor, çünkü evrensel Kilise'nin üzerinde pek çok yan etkisi olacak “zorunlu olarak” “Amazon Kilisesi'nin değişimlerini ve dönüşümlerini teşvik etmeyi” arzu ediyor.

#newsNksronvphi