Clicks1.6K

BÓG OJCIEC: NIECZYSTOŚĆ ZRYWA WIĘŹ Z BOGIEM I WYNISZCZA ZDOLNOŚĆ KOCHANIA

WYBRANE FRAGMENTY Z "ORĘDZI NA CZASY OSTATECZNE, KTÓRE WŁAŚNIE NADESZŁY" - SŁOWA SKIEROWANE DO MISTYCZKI, PANI AGNIESZKI - DN. 8 LIPCA 2019 ROKU

Bóg Ojciec: Szóste przykazanie brzmi: "Nie cudzołóż" i zabrania człowiekowi wszystkiego, co jest nieczyste, co niszczy niewinność duszy i ciała człowieka.

Stworzyłem człowieka na swój obraz i podobieństwo, to znaczy stworzyłem go czystym. Nieczystość jest cechą diabelską i upodabnia człowieka do zwierzęcia. Nie tyle nierozumnego i instynktownego, co pełnego pożądliwości i żądzy, która prowadzi do utraty rozumu i woli, jak to jest w przypadku ludzi owładniętych przez złe duchy. Stają się oni podobni zwierzętom, to znaczy demonom.

Nieczystość zrywa więź człowieka z Bogiem i prowadzi do jej zupełnego wyniszczenia. Człowiek ogarnięty pożądliwością zatraca zdolność miłowania kogokolwiek. Nieczystość wyniszcza w człowieku zdolność kochania i upośledza miłość własną tak, że człowiek staje się zdolny do miłowania wyłącznie samego siebie, a jednak owładnięty przez demona kochać nie może, więc poczyna się nienawidzić. W ten sposób dostaje się w krąg nienawiści, który jak lej pociąga go wyłącznie w dół, upośledzając jego psychikę i kalecząc duszę coraz bardziej aż do wyniszczenia.

Człowiek jest zdolny do anielskiej czystości tylko przy pomocy łaski Bożej, ale dzięki niej może rzeczywiście wytrwać w czystości. Kiedy osłabia się więź człowieka z Bogiem, pierwszym jego polem walki staje się sfera czystości zmysłowej, bo jest to sfera najbardziej delikatna i najsilniej potrzebująca mocy Bożej.

Czystość nie sprzeciwia się w niczym zdolności i powołaniu człowieka do rozmnażania się. Wszystkie zdolności otrzymał człowiek do wypełnienia planów Bożych. Wszelkie używanie tych zdolności do celów niezgodnych z planem Bożym prowadzi do nieszczęść i bólu, przed którym zapragnąłem was ustrzec, ustanawiając szóste przykazanie.

Każdy człowiek został powołany do określonej misji na Ziemi i obdarzony zdolnościami do wykonania Woli Bożej, ale wszyscy, niezależnie od tego, czy mają w planie Bożym założyć rodziny, czy poświęcić swoje życie Bogu, są powołani i uzdolnieni do życia w czystości. Małżeństwo bowiem nie jest nigdy zerwaniem z czystością. Przeciwnie, zerwanie z czystością prowadzi do zerwania więzi małżeńskich.

Czystość jest naturalnym dla człowieka stanem, w którym trwa on w więzi ze swoim Stwórcą i ta więź jest dla niego źródłem spełnienia i pokoju. Używanie darów Bożych, choć są człowiekowi wrodzone, do rzeczy niezgodnych z Wolą Bożą, jest zerwaniem tej naturalnej więzi między człowiekiem i Bogiem i wejściem w więź ze złymi duchami, które wykrzywiają obraz ludzkiego powołania i czynią człowieka rzeczywiście instynktownym niewolnikiem własnych zmysłów, ale dzieje się to dopiero po zaistnieniu grzechu.

Stąd zniewolenia i trudności w zachowaniu czystości, wytrwaniu w wierności czy celibacie. Jest to zawsze już skutek grzechu i zerwania pierwszej więzi z Bogiem. Więź ta jest możliwa do odbudowania, ale wówczas już w wielkim trudzie i przy użyciu wielu środków, jakimi są: post, modlitwa, czynny udział w sakramentach Kościoła i przestrzeganie wszystkich Moich zaleceń dotyczących ochrony czystości, to znaczy unikanie wszelkich okazji do grzechu.

Błogosławię cię, Moje dziecko, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

* * *


za: m.facebook.com/story.php

_______________________________________________________________________________

PROSZĘ, PRZECZYTAJ:

ZEBRANE I POLECANE ORĘDZIA - DLA NASZEJ ŚWIĘTOŚCI
Szukający PRAWDY and 2 more users like this.
Szukający PRAWDY likes this.
ŚW.FILOMENA likes this.