Język
Wyświetlenia
237

KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO - Depozyt wiary powierzony całemu Kościołowi

KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO

Rozdział drugi

BÓG WYCHODZI NAPRZECIW CZŁOWIEKOWI

Artykuł drugi

PRZEKAZYWANIE OBJAWIENIA BOŻEGO

III. Interpretacja depozytu wiary

Depozyt wiary powierzony całemu Kościołowi


84
"Święty depozyt 48 wiary (depositum fidei), zawarty w świętej Tradycji i Piśmie świętym, został powierzony przez Apostołów wspólnocie Kościoła. "Na nim polegając, cały lud święty zjednoczony ze swymi pasterzami trwa stale w nauce Apostołów, we wspólnocie braterskiej, w łamaniu chleba i w modlitwach, tak iż szczególna zaznacza się jednomyślność przełożonych i wiernych w zachowywaniu przekazanej wiary, w praktykowaniu jej i wyznawaniu 49.

Źródło: www.katechizm.opoka.org.pl/rkkkI-1-2.htm
Napisz komentarz
84 "Święty depozyt 48 wiary (depositum fidei), zawarty w świętej Tradycji i Piśmie świętym, został powierzony przez Apostołów wspólnocie Kościoła. "Na nim polegając, cały lud święty zjednoczony ze swymi pasterzami trwa stale w nauce Apostołów, we wspólnocie braterskiej, w łamaniu chleba i w modlitwach, tak iż szczególna zaznacza się jednomyślność przełożonych i wiernych w zachowywaniu … Więcej