Clicks210
ľubica
1

Synoda, deň dvanásty: ochrana rodičovských práv

Synoda, den dvanáctý: ochrana rodičovských práv, papež proti zákoníkům a „Satanův dým“

PŘÍSPĚVKY OD HODIE 16.10.2015

Iniciativa Hlas rodiny uspořádala 15. října v Římě tiskovou konferenci k ochraně rodičovských práv. Kromě dalších odborníků z řad obhájců tradiční rodiny na ní vystoupil i kardinál Raymond Burke. Mimo jiné řekl novinářům, že „rodiče dnes musejí být obzvlášť bdělí, neboť na mnoha místech se školy staly nástrojem sekulární agendy nepřátelské vůči křesťanskému životu. Vzpomeňme např. povinnou tzv. ,genderovou výchovu’, která představuje přímý útok na rodinu, v některých školách“. „Kéž Bůh inspiruje a posiluje práci biskupské synody, aby v souladu se svou povahou a účelem pomáhala Svatému otci chránit a prosazovat trvalé učení i praxi Církve ve věci manželství a rodiny,“ řekl kardinál. Na tiskové konferenci dále vystoupil John-Henry Westen, spoluzakladatel Hlasu rodiny a šéfredaktor portálu LifeSiteNews, největší světové tiskové agentury pro život, který se představil jako otec osmi dětí a uvedl: „Jsem tu, abych bránil své děti a vyzval všechny ostatní otce, aby udělali totéž. Mluvím o současné celosvětové snaze vnutit všem dětem sexuální východu, která by se měla spíše nazývat sexuálním zneužíváním. Bohužel ve velké části západního světa jí napomáhají a umožňují ji mnozí biskupové Katolické církve i lidé, kteří mají na starosti katolické školství.“

Dr. Thomas Ward, člen korespondent Papežské akademie pro život a v minulosti předseda Národní asociace katolických rodin,
řekl shromážděným novinářům, že „odstavec 86 Instrumenta laboris otevřeně uvádí, že programy mají používat ,jazyk vlastní sexualitě’. Nezmiňuje se o jazyce Ježíše Krista, který mluvil o čisté lásce. Ve skutečnosti se tam slovo čistota vůbec nevyskytuje. Není tam ani zmínky o tom, že programy musejí být autenticky katolické, ani že je katoličtí rodiče musejí kontrolovat a že musejí být vyloučeny organizace podporující antikoncepci, potraty a homosexualismus. Rovněž se v něm neuvádí, že v katolických školách bude na rodičích, aby se bez nátlaku rozhodli, jestli tyto programy dovolí. A neuvádí ani, že rodiče je třeba po patřičném upozornění seznámit s obsahem, a budou-li si to přát, mohou své dítě potom přihlásit, ne aby ho z něj museli odhlašovat.“

Papež opět proti „zákoníkům“

Ve svém ranním kázání v Domě sv. Marty 15. října papež opět varoval před „zákoníky“, kteří dávají limity Božímu milosrdenství. Papež připomněl, že Ježíš napomínal zákoníky a farizeje, kteří si neváží „daru spásy“. Tito učitelé „si mysleli, že člověk může být spasen dodržováním všech přikázání“ a že „každý, kdo nedělá právě tohle, bude odsouzen“. Ježíš naopak zdůrazňoval, že dvě největší přikázání jsou milovat Boha a bližního, pokračoval Svatý otec. Dále řekl, že někteří lidé i nadále zaujímají postoj „zákoníků“, a proto „boj za kontrolu nad spásou… neskončil u Ježíše a Pavla.“

Arcibiskup Peta: „Satanův dým“ v Církvi

Arcibiskup Thomas Peta z kazašské Astany ve své tříminutové intervenci na synodě citoval slova papeže Pavla VI. z roku 1972: „Trhlinou pronikl do Církve Satanův dým“. „Během loňské synody se ,Satanův dým’ pokoušel proniknout do auly Pavla VI.,“ řekl arcibiskup. Konkrétními projevy tohoto ďábelského vlivu podle něj jsou návrh na připuštění rozvedených žijících v novém civilním svazku ke svatému přijímání, tvrzení, že soužití bez sňatku je něco, co může mít samo o sobě jistou hodnotu, obhajoba homosexuality jako něčeho údajně normálního. „Někteří synodní otcové nepochopili správně výzvu papeže Františka k otevřené diskusi a začali prosazovat myšlenky, které odporují dvoutisícileté Tradici Církve, zakořeněné ve věčném Slovu Božím. Bohužel můžeme dosud vnímat pach tohoto „ďábelského dýmu“ v některých bodech Instrumenta laboris, a také v letošních vystoupeních některých synodních otců.“

Zdroj: voiceofthefamily.com, catholicculture.org
ľubica
Arcibiskup Thomas Peta z kazašské Astany ve své tříminutové intervenci na synodě citoval slova papeže Pavla VI. z roku 1972: „Trhlinou pronikl do Církve Satanův dým“. „Během loňské synody se ,Satanův dým’ pokoušel proniknout do auly Pavla VI.,“ řekl arcibiskup.
Konkrétními projevy tohoto ďábelského vlivu podle něj jsou návrh na připuštění rozvedených žijících v novém civilním svazku ke svatému …More
Arcibiskup Thomas Peta z kazašské Astany ve své tříminutové intervenci na synodě citoval slova papeže Pavla VI. z roku 1972: „Trhlinou pronikl do Církve Satanův dým“. „Během loňské synody se ,Satanův dým’ pokoušel proniknout do auly Pavla VI.,“ řekl arcibiskup.
Konkrétními projevy tohoto ďábelského vlivu podle něj jsou návrh na připuštění rozvedených žijících v novém civilním svazku ke svatému přijímání, tvrzení, že soužití bez sňatku je něco, co může mít samo o sobě jistou hodnotu, obhajoba homosexuality jako něčeho údajně normálního. „Někteří synodní otcové nepochopili správně výzvu papeže Františka k otevřené diskusi a začali prosazovat myšlenky, které odporují dvoutisícileté Tradici Církve, zakořeněné ve věčném Slovu Božím. Bohužel můžeme dosud vnímat pach tohoto „ďábelského dýmu“ v některých bodech Instrumenta laboris, a také v letošních vystoupeních některých synodních otců.“