Clicks80
vi.news

Ký giả cánh tả: Francis đang cố ý thúc đẩy sự sụp đổ của Giáo Hội

Giáo hội Công giáo tiếp tục bùng nổ và "Francis có vẻ như đang cố gắng đẩy nhanh sự sụp đổ tất nhiên này", theo như ký giả cánh tả Robert Mickens đã viết tại La Croix. Mickens bị đình chỉ khỏi vị trí phóng viên tại Rome của The Tablet's sau khi ám chỉ Benedict XVI là "con Chuột".

Hiện tại Mickens tôn sùng Francis về việc đặt ra "nền tảng của việc 'giải cấu trúc'" đối với cơ cấu hiện tại của Giáo Hội. Mickens tin rằng Francis muốn "giải phóng" Giáo Hội khỏi những ý tưởng triết lý sử dụng bốn nguyên tắc xã hội học mà ông đã vạch ra trong lời tuyên truyền tông đồ Evangelii Gaudium của mình.

- Thời gian vĩ đại hơn không gian [?]
- Đoàn kết chiến thắng xung đột [Có vẻ đây là một điều chả liên quan]
- Thực tế quan trọng hơn ý tưởng [như thể việc nhìn nhận "thực tế" không chịu ảnh hưởng bởi ý tưởng]
- Toàn thể vĩ đại hơn từng phần [như thể từng phần không tạo nên toàn thể]

Hình ảnh: © Jeffrey Bruno, Aleteia, CC BY-SA, #newsFeamxxornw