Clicks79
borgan

Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego - Dlaczego nie ma sprzeczności między wiarą i rozumem?

29. Dlaczego nie ma sprzeczności między wiarą i rozumem?

Chociaż wiara przewyższa rozum, to jednak nigdy nie może mieć miejsca niezgodność między wiarą i rozumem, ponieważ i wiara, i rozum pochodzą od Boga. Ten sam Bóg udziela człowiekowi wiary i daje światło rozumu.

chrystuskrol.przemyska.pl/…/kompendium.pdf