Clicks83
nl.news

"Sacramentale ordinatie" van vrouwen ter discussie - Kardinaal Schönborn

Volgens Weense kardinaal Christoph Schönborn wordt er over gesproken om vrouwen [ongeldig] tot diakenen te "wijden".

In een gesprek met oe24.at (18 juni) stelt Schönborn dat hij het heeft over de eerste stap van de drie Heilige Ordes (diaken, priester en bisschop).

Schönborn probeert dan verwarring te scheppen tussen gewijde diakenen en de diaconessen uit de eerste eeuwen.

De diaconessen werden nooit gewijd, maar kregen een zegen om caritatief werk te verrichten en om fatsoenshalve te helpen bij de zalving van de vrouwen voor de doop.

Afbeelding: Christoph Schönborn, oe24.at, #newsUbdtaomdne