Clicks50
vi.news

300 "tiên tri" ở một mình Ý

Nhà báo người Ý, David Murgia, 47 tuổi, nói với LaFedeQuotidiana.it (ngày 12 tháng 2) rằng hiện tại có 300 nhà tiên tri tin đồn ở Ý. Ông làm việc cho TV2000, một kênh truyền hình thuộc về các giám mục người Ý.

Vào tháng 5 năm 2013, Murgia đã đưa tin rằng tại quảng trường Saint Peter, Giáo hoàng Francis đã thực hiện một lễ trừ tà cho một người đàn ông 43 tuổi người Mexico.

#newsGdkizrgvbq