Clicks82
borgan

Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego - 46. Co Jezus Chrystus objawił w tajemnicy Ojca?

46. Co Jezus Chrystus objawił w tajemnicy Ojca?

Jezus Chrystus objawił, że Bóg jest „Ojcem", nie tylko jako Stwórca świata i człowieka, lecz przede wszystkim, iż jest On wiecznie Ojcem w relacji do swojego jedynego Syna, który jest Jego Słowem, jako „odblask Jego chwały i odbicie Jego istoty" (Hbr 1,3).

chrystuskrol.przemyska.pl/…/kompendium.pdf