Clicks73
vi.news

1,1% linh mục cử hành nghi thức cũ - Nhóm lớn nhất được tạo ra bởi Summorum Pontificum

Tổ chức Pháp Paix liturgique ước tính rằng khoảng 4.500 đến 6.500 linh mục Công giáo trên toàn thế giới cử hành Thánh lễ Latinh cổ. Chỗ này sẽ rơi vào khoảng 1,1% số lượng giáo sĩ Công giáo.

Con số này bao gồm 760 linh mục của Hội Thánh Pius X (SSPX), 730 linh mục của các cộng đồng truyền thống khác như Hội huynh đệ Thánh Peter (FSSPX) và các cộng đồng khác, cũng như 3.000 đến 5.000 giáo sĩ hoặc linh mục tôn giáo thường xuyên cử hành Nghi thức Tridentine .

Nhóm thứ hai đã nhận được sự cho phép để đọc cổ Thánh lễ vào năm 2007 thông qua Summorum Pontificum của Benedict XVI.

Theo thống kê của Vatican, đã có 414.696 linh mục Công giáo trên toàn thế giới vào năm 2016.

Hình ảnh: © Joseph Shaw, CC BY-NC-SA, #newsBhqahvissk