Clicks689

JEZUS: Tylko wtedy, gdy naprawdę Mi ufacie i porzucicie wszystkie swoje zmartwienia, przekazując je Mnie, mogę się nimi zająć

JESUS: It is only when you truly confide in Me and let go of all your worries by passing them over to Me, so I can take care of them

środa, 17 sierpnia 2011 roku, godz. 23.00

JEZUS: Moja szczerze umiłowana córko, Łaski wylane nad tobą są udzielane, aby jeszcze wzmocnić cię w tym Dziele, obdarzając cię dodatkową ufnością.

Zaufanie Mi, dzieci, jest bardzo ważne. Tak, gdy czuję waszą miłość do Mnie, przynosi to wiele radości Mojemu Najświętszemu Sercu. Jednak tylko wtedy, gdy naprawdę Mi ufacie i porzucicie wszystkie swoje zmartwienia, przekazując je Mnie, mogę się nimi zająć, abyście mogli poczuć sens prawdziwego pokoju.

Tak wiele Moich dzieci modli się w specjalnych intencjach. Słucham każdego. Ale kiedy modlicie się do Mnie o coś bardzo ważnego dla was, musicie pozbyć się swoich obaw. Lęk nie jest ode Mnie. Jest wam podrzucany przez szatana jako metoda dręczenia was. Nie rozumiecie tego? Jeżeli lękacie się czegoś, co jak czujecie, ma wpływ na wasze życie, to im bardziej się lękacie, tym bardziej problem się wzmaga.

Dopiero kiedy się zatrzymacie i powiecie do Mnie:

Jezu, oddaję Ci z zaufaniem wszystkie moje niepokoje w tej sprawie, tak że ten problem jest teraz Twój, byś go rozwiązał według Twojej Najświętszej Woli,

wasz umysł może być spokojny. To jest to, co rozumiem poprzez zaufanie, dzieci.
Zaufanie Mi oznacza, że okazujecie wielką ufność. Ufajcie Mi. Umarłem za wasze grzechy – za każdego z was żyjącego dzisiaj, nawet w obecnej epoce. Dlaczego nie mielibyście Mi ufać?

Kocham was jak nikt inny na tej ziemi. Nikt nie będzie ani nie może kochać was tak, jak Ja was kocham. Przez cały czas o tym pamiętajcie.

Idźcie teraz w Miłości i pokoju. Jestem z wami rano, w południe i w nocy, i czekam na wasze wołanie.

Wasz umiłowany Przyjaciel i Zbawiciel
Król Miłosierdzia

Jezus Chrystus

✞ ✞ ✞

Źródło: fatherofloveandmercy.wordpress.com/…/how-to-ask-me-t…
za: jezusdoludzkosci.pl/2011-08-17-23-0…

_________________________________________________________________

PROSZĘ, PRZECZYTAJ:

JEZUS: Poprzez rozpowszechnianie Mojego Słowa, Moich Orędzi i Moich Modlitw dopomożecie Mi zbawić dusze

JEZUS: On został wysłany, aby zdemontować Mój Kościół i rozedrzeć go na strzępy

JEZUS: To wielkie Ostrzeżenie, z Miłosierdzia i Miłości, jako ostatni Dar dla Moich dzieci, nastąpi wkrótce

JEZUS: Ostrzeżenie będzie wydarzeniem dramatycznym ... Wszystkie Moje dzieci, wszędzie, muszą ostrzec zagubione dusze, czego należy oczekiwać

JEZUS: Dajcie im kopie Moich Orędzi i Moich Modlitw Krucjaty i odejdźcie w milczeniu

JEZUS: Te Orędzia będą ostatnimi przekazywanymi wam przed Wielkim Dniem, kiedy przyjdę sądzić


JEZUS: Błagam was, Moi uczniowie, abyście ostrzegali ludzi, że Ja, Jezus Chrystus, nie przyjdę w ciele

JEZUS: Demaskujcie wszystkich, którzy wspierają węża i jego armię, ale róbcie to dokładnie

JEZUS: Błogosławię was i daję wam odwagę, mądrość, wiedzę i Łaski do kontynuowania Mojego Dzieła na ziemi

POSŁUCHAJ RADIA PARUZJA Z ORĘDZIAMI Z KSIĘGI PRAWDY

UWAGA: POWSTAŁA WIRTUALNA GRUPA MODLITEWNA - JEZUS DO LUDZKOŚCI

🔥 LIST DO KAPŁANÓW: KOŚCIÓŁ W CZASIE WIELKIEGO ODSTĘPSTWA OD WIARY
ŚW.FILOMENA likes this.
"Lęk nie jest ode Mnie. Jest wam podrzucany przez szatana jako metoda dręczenia was. Nie rozumiecie tego? Jeżeli lękacie się czegoś, co jak czujecie, ma wpływ na wasze życie, to im bardziej się lękacie, tym bardziej problem się wzmaga."