Clicks927
csk.news
52

Vatikán začína súd proti mučeníkovi kardinálovi Pellovi

Vatikánska tlačová kancelária (27. februára) oznámila, že Kongregácia pre Náuku Viery sa bude zaoberať prípadom kardinála Georga Pella (77)" podľa postupu a v časovej lehote stanovenej kanonickou normou" po Pellovom falošnom priznaná.

Zdá sa, že to je v rozpore s vyhlásením z 26. februára, že Vatikán očakáva výsledok odvolania Pella.

Vatikán má bohatý prístup k svedkom v tomto konkrétnom prípade, takže je pravdepodobné, že kardinál Pell bude oslobodený.

Od začiatku bolo jasné, že prípad proti nemu bol a je falošný.

Nevinný kardinál bol vzatý do policajnej väzby a teraz trávi svoju prvú noc vo väzení. Jeho odsúdenie bude 13. marca.

#newsSszaecpksj
Zedad
@Kallistratos nemáme rozmanitost rodinných situací - to není podle Božího řádu. Nemá nás autorita vést k pokání?
www.lumendelumine.cz/index.php
Vstupní branou k těmto stránkám je nejstručnější oficiální vzývání Ducha Svatého. Bez tohoto vzývání ať, prosím, nikdo nevstupuje. Nelekejte se toho, že tato modlitba je v latinském jazyce. Tato modlitba je adresována Duchu svatému, a je proto napsána v tom jazyku, který si On zvolil jako komunikační prostředek se svou svatou římskou církví. Tyto stránky zvou k …More
www.lumendelumine.cz/index.php
Vstupní branou k těmto stránkám je nejstručnější oficiální vzývání Ducha Svatého. Bez tohoto vzývání ať, prosím, nikdo nevstupuje. Nelekejte se toho, že tato modlitba je v latinském jazyce. Tato modlitba je adresována Duchu svatému, a je proto napsána v tom jazyku, který si On zvolil jako komunikační prostředek se svou svatou římskou církví. Tyto stránky zvou k rozjímání a ke studiu ty, kteří se cítí pozváni, aby obnovili komunikaci s Duchem Svatým, aby ho smiřovali za všechno přehlížení, zanedbávání a nedůstojné pokořování, jakého se mu dostalo od jeho Církve za posledních sto let. V důsledku toho jsou to léta nevýslovných katastrof všeho druhu, z nichž nejhorší je katastrofa duchovní, která vrcholí v současné době. Je možné Ducha Svatého pokořovat? Činíme tak pokaždé, když nedbáme na jeho hlas, protože se pyšně domníváme, že si sami poradíme lépe.
„Můj národ na můj hlas nedal, nevšímal si mě, Izrael. Přenechal jsem je jejich zatvrzelosti, ať si žijí podle svých nápadů. Kéž by mě můj lid uposlechl, kéž by chodil po mých cestách! Jeho odpůrce bych pokořil, obrátil bych svou ruku proti jeho protivníkům. Kdo tupili Pána, ti by mu lichotili. Jadrnou pšenicí bych ho sytil, krmil bych ho medem ze skály.“ (Ž 81, 12–17)

Není to přesně to, co potřebujeme ke své záchraně?
„Náš sekularizovaný a desakralizovaný svět umírá pro nepřítomnost Boha. Je ponořen do pohodlí a poživačnosti. Je jen jeden lék: Boží Duch, Duch Svatý. Jen on dokáže znovuoživit Církev a znovuoživí ji novými Letnicemi.“ (M. M. Philipon OP)

Vzývání Ducha Svatého

IN nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen
VENI, Sancte Spiritus, reple tuorum corda fidelium, et tui amoris in eis ignem accende.
V. Emitte Spiritum tuum et creabuntur;
R. Et renovabis faciem terrae.
Oremus:
DEUS, qui corda fidelium Sancti Spiritus illustratione docuisti: da nobis in eodem Spiritu recta sapere, et de eius semper consolatione gaudere. Per Christum Dominum nostrum. Amen.
Doporučená první návštěva: Vstupní komentář
Omyl.Tu nejde o charizmatikov!

Modliť sa k Duchu svätému sa má každý človek.

Veď to je základom každej našej modlitby.
Modlitbu začíname zvyčajne tak,že na seba urobíme znak kríža so slovami:
V mene Otca i Syna i Ducha svätého.
Považuji opakovaná tvrzení o tzv. ploché zemi za diskuzní provokaci. Tvrzení o ploché zemi nemá oporu jak v Písmu, tak vědě. Ale nebudu se dohadovat, ztráta času :)
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Bohumila
před 59 minutami

Eva Chrástecká - Bohumila, dobře ví jaký má tvar země.
Přesně takový jak je popsán v 1.Moj o stvoření světa.
Tedy pevnou, plochou s nebeskou klenbou na které
jsou umístěny…More
Považuji opakovaná tvrzení o tzv. ploché zemi za diskuzní provokaci. Tvrzení o ploché zemi nemá oporu jak v Písmu, tak vědě. Ale nebudu se dohadovat, ztráta času :)
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Bohumila
před 59 minutami

Eva Chrástecká - Bohumila, dobře ví jaký má tvar země.
Přesně takový jak je popsán v 1.Moj o stvoření světa.
Tedy pevnou, plochou s nebeskou klenbou na které
jsou umístěny slunce , měsíc a hvězdy, Stvořiltel jim

určil dráhu pohybu.Vesmír je klamstvo, nadzemských
mocností a sil.

Stejně jako
Libor Halik
což mu slouží ke cti.
Segal
Kuťáku, Bohumila je tvoje registrace. VILÉM to samé. Takže plochá země a Ježíš v Indii, tvoje obehrané triky. ®🛃🔈🔉🔊
Milý Segale, píšeš opakovaně hlouposti pod vlákno Kallistratos a stejně tak opakovaně se zde ztrapňuješ a obelháváš jiné. Samozřejmě, že jsem si už všiml, jaké zalíbení má Vilém v manipulacích, následných odmazech svých komentářů. Stejně tak jsem si všiml, jak píše Bohumila a co tvrdí za hlouposti ohledně placaté země a nebo papeže. Domnívám se, že sám jsi VILĚM a snažíš se dobývat do diskuzního…More
Milý Segale, píšeš opakovaně hlouposti pod vlákno Kallistratos a stejně tak opakovaně se zde ztrapňuješ a obelháváš jiné. Samozřejmě, že jsem si už všiml, jaké zalíbení má Vilém v manipulacích, následných odmazech svých komentářů. Stejně tak jsem si všiml, jak píše Bohumila a co tvrdí za hlouposti ohledně placaté země a nebo papeže. Domnívám se, že sám jsi VILĚM a snažíš se dobývat do diskuzního prostoru pitomostmi. Ale současně tě upozorňuji, že je mi to zcela jedno. Každého blbce si totiž najde otevřený kanál :)
Zedad
Neptal jsem se níže co si představuje pod pojmem sodomie paní Wiki, ale pan Zedad. Děkuji za osobní odpověď.
Zedad
@Kallistratos no tak je to na tobě.Vysvetli, proč sodomie volá k nebi, jak, čím.
Vzdávám to, komunikace s panem Z. je neuvěřitelná :)
Zedad
@Kallistratos

Máš tu další téma k diskuzi. www.radiovaticana.cz/clanek.php
Na diskuzi s tebou zajisté ne :)
Zedad
@Kallistratos Však si myslím, ty se plácáš stále v bodu jedna, čl. 52 AL
Ano, plácáš....
Zedad
Hrůza toho, jaké zprávy se na nás chrlí, a to i z Katolického týdeníku a radiovaticana.cz spočívá v tom, aby děti byly osamělé. Bude to velká odvaha a obėť učit děti, dospįvajícį mládež atp. Myslím si, že právě tady v tomto bodě měl mít papež František jasný postoj k sodomii. Mohl přece říįci pravdu, kde sodomie kvete a ne že jenom mezi křesťany.
Možná měl vysvětlit proč jeho samotného obviňují …More
Hrůza toho, jaké zprávy se na nás chrlí, a to i z Katolického týdeníku a radiovaticana.cz spočívá v tom, aby děti byly osamělé. Bude to velká odvaha a obėť učit děti, dospįvajícį mládež atp. Myslím si, že právě tady v tomto bodě měl mít papež František jasný postoj k sodomii. Mohl přece říįci pravdu, kde sodomie kvete a ne že jenom mezi křesťany.
Možná měl vysvětlit proč jeho samotného obviňují z krytí pedofilie a homosexuality. Možná měl odpovėdět na Dubia a měl zaujmou jasný postoj k sodomii v exhortaci Amoris Laetitia.
Co si představuješ Zedade prosím pod sodomií? Je to příliš široký termín. Takže pokud jej užíváš, prosím o popis co si pod pojmem sodomie představuješ.
Zedad
@Kallistratos tam, kde oslavuješ a vidíš normálnost, tam je třeba říci, to je hřích
Zkusím to ještě jednou: Co si představuješ Zedade prosím pod sodomií? Tento termín se přílišobecně neužívá, takže když jej užíváš ty, zkus mi říci co si pod tím představuješ, protože je to hodně široký a neurčitý pojem. Zkus to a pak se posuneme dále....
Zedad
@Kallistratos vysvětluji to pořád. Nastává doba, kdy půjdeš ve skautu s partou kluků a označí tė za zneužívače děti
Zedad
@Kallistratos pravděpodobně nejsi kněz nebo učitel
Kladieš Zedadovi záludné otázky:" Co si představuješ Zedade prosím pod sodomií?"
Nejde o "predstavu" Zedada,ale o to,čo BOH povedal.
JEHO prikázanie je jasné:NEZOSMILNÍŠ!
A homosexualita,sodomia,je čisté smilstvo.

Preto boli exemplárne potrestané mestá Sodoma a Gomora.
Když někdo používá slovo "sodomie" co si pod tím představuje? To slovo něco vyjadřuje, ale nejsem si jist, zda Zedad ví co říká. A pokud to užívá Zedad a nejen Zedad ve spojení s papežem, a že by měl mít k sodomii prý papež nějaký postoj... pak se oprávněně ptám, co si Zedad pod sodomií vůbec představuje? Papež se totiž vyjadřuje k mnoha věcem, ale rozlišuje, umí rozlišovat...
Opět "sodomismus" a dokonce stravovací návyky. To už je jak za @magdach jak vidím Co jíst a co nejíst. Varování Panny Marie před naším znesvěcením, alias @PetraB BASILIÁNI ZPÁTKY NA SÁZAVU: Otevřený dopis + Petice která by ráda Antonína Dohnala zpět na Sázavě.... Bohumilo, Bohumilo.... se neříká :)
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Bohumila
před 1 hodinou
No tam kde "matka věda" velí.
S vědou…More
Opět "sodomismus" a dokonce stravovací návyky. To už je jak za @magdach jak vidím Co jíst a co nejíst. Varování Panny Marie před naším znesvěcením, alias @PetraB BASILIÁNI ZPÁTKY NA SÁZAVU: Otevřený dopis + Petice která by ráda Antonína Dohnala zpět na Sázavě.... Bohumilo, Bohumilo.... se neříká :)
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Bohumila
před 1 hodinou
No tam kde "matka věda" velí.
S vědou je sranda: např
Za socialismu ....vejce denně na váš stůl
Za demokracie: vyhýbejte se vajičkám zapchává to cévy
Za sodomismu: 1vejce za 1/4 kg hovězího masa , jeste vejce...žádné zapchání nehrozí
dle nejnovějších výzkum, obsahuje i látky které cholestr. odbourávájí
www.duseahvezdy.cz/…/stvanice-na-kar…

Štvanice na kardinála Pella

Kardinál Pell
V Austrálii byl vzat do vazby kdysi „třetí nejmocnější muž ve Vatikánu“ a jeden z posledních konzervativců na špičce vedení církve, George kardinál Pell. Je nepravomocně odsouzen za údajné pohlavní zneužití dvou chlapců. I církevní soudy ho snad budou soudit. A tisk ho už dávno v drtivé většině prohlásil za …More
www.duseahvezdy.cz/…/stvanice-na-kar…

Štvanice na kardinála Pella

Kardinál Pell
V Austrálii byl vzat do vazby kdysi „třetí nejmocnější muž ve Vatikánu“ a jeden z posledních konzervativců na špičce vedení církve, George kardinál Pell. Je nepravomocně odsouzen za údajné pohlavní zneužití dvou chlapců. I církevní soudy ho snad budou soudit. A tisk ho už dávno v drtivé většině prohlásil za vinného a nestydí se ho očerňovat i za cenu těch největších lží. Je to o to smutnější, že je prakticky jisté, že se jedná o křivé obvinění a výsledek uměle vyvolané antikatolické hysterie…
Kardinál Pell, který obvinění jasně a rázně odmítl, byl shledán vinným druhou dvanáctičlennou porotou (první hlasovala v poměru 10:2 pro nevinen) čistě na základě absurdního svědectví jedné údajné oběti. A to i přestože dotyčná oběť několikráte změnila výpověď (protože její raná verze byla ještě nesmyslnější, než je ta aktuální) a přesto, že již zesnulá údajná druhá oběť (která měla být zneužita spolu s ní) před svou smrtí popřela, že by k něčemu takovému došlo.
Podle této výpovědi máme věřit, že šedesátiletý arcibiskup si na konci pontifikální mše zaběhne sám do otevřené sakristie, kde (navlečen v liturgickém oděvu) bleskově zneužije dvě náhodné oběti, které tam přistihne při kradení mešního vína. A nikdo si ničeho nevšimne. Kdo někdy byl na pontifikální mši a viděl liturgický oděv biskupa, může jen vrtět hlavou nad tím, že ona „oběť“ už dávno nesedí v kriminále za křivé obvinění, protože takovým kravinám prostě nikdo soudný a znalý věci věřit nemůže – ne protože věří kardinálovi, ale protože je mu jasné, že je to neproveditelné. Co vypovídá skandální rozsudek vinen o dvanáctičlenné porotě, která ho na základě takovéhoto zjevně vylhaného svědectví vynesla, jakož i o celém australském justičním systému, je myslím jasné.
Co vypovídá kauza o novinářích, kteří neváhají o kauze informovat naprosto křivým a lživým způsobem, aby kardinála co nejvíce očernili, asi také. Viz např. iDnes, která zplodila neuvěřitelný článek se lživým titulkem i obsahem, kde překrucovala slova kardinálova právníka a snažila se (podle příspěvků v diskusi evidentně úspěšně) vzbudit u čtenářů mylný dojem, že kardinál a jeho právník přiznali vinu (článek neodkážu, protože by to bylo zbytečné – iDnes později internetovou verzi výrazně přepracovala tak, aby obsah nebyl tak evidentně lživý a blížil se více pravdě, byť lživý a pomlouvačný titulek však ponechala).
Někteří mí konzervativní a tradičně katoličtí přátelé mi říkali, že krize se zneužíváním může být církvi alespoň v jednom směru prospěšná – jako prostředek k očištění, jako rozhodující rána Františkovu pontifikátu, protože Františkova vina na celé krizi a podíl jeho liberální suity na zneužívání a jeho zakrývání jsou tak jasné, že to nemůže přehlédnout ani antikatolické progresívní novinářstvo. Je to chybný názor – antikatolické progresívní novinářstvo to klidně přehlédne, jako vše ostatní, co se mu nehodí do krámu. Naopak, tato klaka již dávno tyto sexuální skandály zneužívá nejen k dehonestaci celé církve, ale (v součinnosti s papežem a jeho liberální suitou) k pronásledování konzervativních oponentů Františka, jako je právě např. kardinál Pell. U těch stačí i zcela nesmyslná a zjevně vylhaná obvinění ze zneužívání (např. kardinál Pell) či jeho krytí (např. biskup Finn) k mediálním štvanicím, odvoláním z úřadů i zjevně nespravedlivým odsouzením. U liberálních Františkových pomocníků nestačí často ani prokázání takovýchto provinění (kardinál Danneels, dlouho kardinál McCarrick), kteří jsou i přes ně povyšováni a drženi nahoře, co to jen jde. A pořád se najdou tisíce naivních katolíků, kterým stačí pár bezvýznamných frází, aby uvěřili, že František je borec a se zneužíváním bojuje. Progresivisté a nepřátelé Církve zneužili kauzu nejen k očerňování Církve, ale i k postupnému zahájení pronásledování katolíků (viz Pellův proces, viz např. australské a irské tažení proti zpovědnímu tajemství, sílící volání po „zákazu církve“). Nepřipustí žádný vedlejší pozitivní výsledek této své čistě účelové a destruktivní kampaně.
Modlím se za nespravedlivě odsouzeného a uvězněného kardinála Pella, aby nezahořkl a aby se dožil druhé instance, která mu zjedná spravedlnost (což bohužel vůbec není jisté), jako jeho šťastnějšímu kolegovi, arcibiskupu Wilsonovi, obviněnému pro změnu z krytí zneužívání. Modlím se za církev, aby přežila pronásledování, které se tu rodí. O mnoho víc v této věci nemohu udělat. Jenom napsat tento článek, doplněný na závěr o mé osobní svědectví: Nevěřte tvrzení, že pohlavní zneužívání je v církevním prostředí rozšířenější než jinde. Studoval jsem na církevní škole a pohyboval se v katolických kruzích a spolcích celý život. Za celých svých čtyřicet let jsem se s ničím takovým v mých blízkých kruzích nesetkal – ani osobně, ani z doslechu. Jinými slovy – jistěže se objevuje i tohle (a samozřejmě je třeba proti tomu zasahovat a tvrdě to trestat, padni komu padni), ale je to pořád nesmírně vzácné. V progresívních a prosodomitských kruzích, které jsou na Západě mnohem četnější, to je velice pravděpodobně jinak, ale pořád to nic neříká o skutečných katolících ani o katolické víře.
zaujimavý názor toho človeka... ak je Mons.Pell nevinný, tak sa postavil na dobru stranu, ale ak je vinný, tak z jeho pripadu sa bude môcť poučiť, že na to, aby sa presvedčil o vine alebo nevine biskupa nestačí mať len skuseností s moralne dobrými kresťanmi, kde niet pedofile, či homosexuality (hoc aj 40 rokov), práveže objektivna skusenosť robí človeka viac mudrejším, ked má skusenosti v …More
zaujimavý názor toho človeka... ak je Mons.Pell nevinný, tak sa postavil na dobru stranu, ale ak je vinný, tak z jeho pripadu sa bude môcť poučiť, že na to, aby sa presvedčil o vine alebo nevine biskupa nestačí mať len skuseností s moralne dobrými kresťanmi, kde niet pedofile, či homosexuality (hoc aj 40 rokov), práveže objektivna skusenosť robí človeka viac mudrejším, ked má skusenosti v Cirkvi aj s nemravnými klerikmi.

Taktiež to bude pre neho skusenosť, že postaviť sa na stranu klerika len preto, že je z Rádu tradicionalistov, akým je aj Mons.Pell, čiže jeho priaznivcom, môže byť prekažkou pri rozlišovani viny, či neviny. Inač povedané: "nadržiavanie osobám", podla skupiny, do ktorej sa zaraduju obaja. Na to upozornuje sv.Pavol

Uvidíme ako to skončí, je to na poučenie pre všetkých...
Kallistratos likes this.
Verka,obviňuješ bez dôkazov.
Teraz máme rok 2019!
Kardinál Pell sa mal dopustiť zneužívania mladého človeka takmer pred 50 rokmi!!
Zaujímavé,že obvinenie prišlo hneď po tom,ako sa kardinál Pell hrdinsky zachoval na Synode a zabránil,aby do konečných dokumentov bola zahrnutá aj homoagenda!
Muž,ktorého mal kardinál Pell zneužívať,je mŕtvy!
Pred svojou smrťou opakovane potvrdil,že kardinál sa voči …More
Verka,obviňuješ bez dôkazov.
Teraz máme rok 2019!
Kardinál Pell sa mal dopustiť zneužívania mladého človeka takmer pred 50 rokmi!!
Zaujímavé,že obvinenie prišlo hneď po tom,ako sa kardinál Pell hrdinsky zachoval na Synode a zabránil,aby do konečných dokumentov bola zahrnutá aj homoagenda!
Muž,ktorého mal kardinál Pell zneužívať,je mŕtvy!
Pred svojou smrťou opakovane potvrdil,že kardinál sa voči nemu ničoho nedopustil.
Rozsudok ešte nie je právoplatný.
Ty kardinála, napriek tomu,osočuješ.
Práve homo-mafia sa chcela kardinálovi pomstiť.

cs.wikipedia.org/wiki/George_Pell

Obvinění z pohlavního zneužití
V červnu 2017 australská policie obvinila Pella z pohlavního zneužívání chlapců, kterého se měl dopouštět jako mladý kněz v 70. letech ve své domovině. Podle vyjádření vyšetřovatelů se přihlásilo velké množství obětí. Pell obvinění odmítl a po návratu z Vatikánu do Austrálie se proti němu chce bránit.cs.wikipedia.org/wiki/George_Pell

www.lifenews.sk/7491/kardinal-pell-n…

Kardinál Pell: Niektorí biskupi chceli zmanipulovať Synodu

www.youtube.com/watch

Kardinál Pell hovorí o zmanipulovaní Synody progresivistami, o škandalóznom dokumente a tom, že Prijímanie pre rozvedených a znovu zosobášených je pre niektorých len špičkou ľadovca agendy, ktorej cieľom je akceptácia homosexuálnych zväzkov.
Krátko po Synode prišla 1. rana v podobe čistiek.

www.lumendelumine.cz/index.php

Další radikální čistka
3. 11. 2016
Úsilí kardinála Saraha o návrat k původní orientaci liturgie k Východu přichází Bergogliovi velmi nevhod. Současné směrování k lidu je jedním z důležitých „zlepšovacích návrhů“ protestantských poradců Pavla VI. a jeho změna by znamenala velký krok zpět v „lutersko – katolickém …More
Krátko po Synode prišla 1. rana v podobe čistiek.

www.lumendelumine.cz/index.php

Další radikální čistka
3. 11. 2016
Úsilí kardinála Saraha o návrat k původní orientaci liturgie k Východu přichází Bergogliovi velmi nevhod. Současné směrování k lidu je jedním z důležitých „zlepšovacích návrhů“ protestantských poradců Pavla VI. a jeho změna by znamenala velký krok zpět v „lutersko – katolickém sbližovacím procesu“. Odvolat současného afrického kardinála z funkce prefekta Kongregace pro posvátné obřady by však mohlo vyvolat nepříznivý dojem. Nepohodlné prefekty Bergoglio zatím raději neodvolává, nýbrž izoluje a ignoruje.
Izolace kardinála Saraha je však na první pohled velmi nápadná.
Z Kongregace pro božský kult byli odvoláni členové, kteří stáli na straně svého prefekta, jako kardinál Georg Pell, Malcolm Ranjith, Angelo Bagnasco a Marc Quellet, dále Angelo Scola a Raymond Leo Burke.
Na jejich místa nastoupily mezi jinými osobnosti jako státní sekretář Parolin, kardinál Stella, papežova šedá eminence a prefekt Kongregace pro klérus, kardinál www.lumendelumine.cz/index.php, známý jako ctitel zednářů a pohanského kultu.
K dalším novým členům patří welingtonský arcibiskup John Atcherley Dew, který se osvědčil na synodě jako protipól Benedikta XVI. příznivec homopárů, a především Piero Marini, někdejší pravá ruka Bugniniho a velký liturgický televizní scénárista Jana Pavla II. I slepému musí být jasné, že Bergoglio spěchá, aby smazal všechny stopy po svém předchůdci Benediktu XVI.
Anglikánský primas Justin Welby přednesl Františkovi na úvod své soukromé audience tento šprým: »Víš jaký je rozdíl mezi liturgistou a teroristou? S teroristou můžeš jednat....« (www.leggo.it/…/il_primate_angl…)
ľubica likes this.
ľubica likes this.
a čo 2 obeť znasilnenia, ktorá svedčila na Sude?
Toto písal advokát:

www.cirkev.cz/…/190228lzivy-tit…

Lživý titulek, podivný proces
28. 02. 2019 téma: Zneužívání v církvi Rubrika: Zahraniční

Včera (27.2.2019) vyšel na portálu iDNES.cz článek k případu australského kardinála Pella, který byl prvoinstančně odsouzen za pohlavní zneužívání. Jelikož je titulek i obsah článku značně zavádějící, chtěli bychom ho tímto uvést na pravou míru.

„Obyče…More
Toto písal advokát:

www.cirkev.cz/…/190228lzivy-tit…

Lživý titulek, podivný proces
28. 02. 2019 téma: Zneužívání v církvi Rubrika: Zahraniční

Včera (27.2.2019) vyšel na portálu iDNES.cz článek k případu australského kardinála Pella, který byl prvoinstančně odsouzen za pohlavní zneužívání. Jelikož je titulek i obsah článku značně zavádějící, chtěli bychom ho tímto uvést na pravou míru.

„Obyčejná penetrace”, hlásá hrozivě titulek na webu Idnes.cz o případu australského kardinála Pella, který byl prvoinstančně odsouzen za pohlavní zneužívání a vzat do vazby. Jeho obhájce měl prý prohlásit: „Byla to obyčejná sexuální penetrace, při které se dítě aktivně nezapojuje.“
Je to obyčejná lež, můžeme opáčit. Celá kardinálova obhajoba je založena na tvrzení neviny. Proč by se hájil takto hloupě? Co se vlastně v soudní síni odehrálo?
Z médií víme, že již v prosinci 2018 padl odsuzující rozsudek. Soud verdikt zveřejnil až koncem února 2019, přičemž následovalo jednání, na kterém se mimo jiné řešila otázka vzetí sedmasedmdesátiletého kardinála do vazby. Obhájce na požadavek vazby reagoval námitkou, že v případu nejsou tvrzeny žádné přitěžující okolnosti a předmětem řízení je skutek klasifikovaný jako běžná sexuální penetrace, které se dítě aktivně neúčastní. Advokát tedy netvrdil, že se jeho klient něčeho takového dopustil. Poukazoval na to, že pro vzetí do vazby musí být splněny určité přitěžující okolnosti, které v daném případě přítomny nejsou, ani kdyby byl kardinál vinen.
Připomeňme, že o trestu soud dosud nerozhodl a že vazba je předběžným opatřením, jehož cílem primárně je zabránit delikventovi v opakování trestné činnosti, ovlivňování svědků nebo útěku před spravedlností. Takový úmysl kardinál Pell zřejmě nemá, když coby občan státu Vatikán nemusel do Austrálie k soudu vůbec přijet.
Kardinál měl podle australského soudu po nedělní mši svaté načapat dva mladíky v sakristii, jak upíjejí mešní víno. Měl se před nimi obnažit, osahávat je, masturbovat a jednoho z nich přinutit k orálnímu sexu. V jiném případě měl chlapce přitlačit ke zdi katedrály a bolestivě mu stisknout přirození.
Kardinál se proti verdiktu odvolal a i nadále tvrdí, že je nevinen. S mediální znalostí věci samozřejmě nelze s jistotou říci, kde je pravda. Můžeme ale shrnout podstatné body obhajoby. K tvrzeným činům mělo dojít bezprostředně po nedělní bohoslužbě v melbournské katedrále. Biskup mši svatou v katedrále sám nesloužil. Odcházel z ní spolu s liturgickým procesím složeným z koncelebrujících kněží, ceremonáře a dalších přisluhujících. Přede mši i po ní se kolem biskupa pohybuje spousta lidí: pomáhají mu oblékat a svlékat bohoslužebná roucha, ukládají bohoslužebné náčiní a knihy. Obhajoba prokázala přítomnost několika desítek takových svědků. Méně šikovnou situaci pro pohlavní zneužití si svéprávný člověk nevybere. Kardinál by musel nepozorovaně zmizet na několik okamžiků z dosahu všech těchto lidí a v sakristii (kam měli ostatní namířeno také) by se musel s chlapci nacházet zcela sám. Oblečen v bohoslužebná roucha měl oba chlapce pohlavně zneužít.
Faktem také je, že jeden ze dvou mužů dnes již nežije. Před svou smrtí sexuální napadení ze strany kardinála popřel. Žádný svědek si ničeho nevšiml, ani toho, že by oni dva chlapci opustili pozici v pěveckém sboru, na deset minut se vypařili a pak se mezi jeho členy znovu vmísili.
Celý rozsudek tedy stojí na výpovědi jediné osoby. V případech sexuálního násilí to nebývá úplně výjimečné. Můžeme si ale vzpomenout na jiný případ rezonující v tyto dny médii. Kněz Adam Kuszaj nosil osm let cejch pravomocně odsouzeného „prcačkáře”, jak se těmto delikventům říká v kriminální subkultuře. Nyní byl plně osvobozen, když se prokázalo, že údajná oběť si vše vymyslela.
Když česká média referují o rozsudcích soudů prvního stupně, používají zpravidla opatrný výraz „nepravomocně odsouzený“. Platí totiž princip presumpce neviny. Odvolací soud může verdikt zcela změnit – a dokud není obžalovaný pravomocně odsouzen, je třeba na něj stále hledět jako na nevinného. Ne tak na kardinála Pella. O něm i seriózní novináři píší jako o usvědčeném násilníkovi. Přitom jsou to jen dva měsíce, co byl australský biskup Phill Wilson odvolacím soudem osvobozen, přestože jej soud prvního stupně odsoudil za krytí zneužívání dětí.
V australském právním systému se mnohé odlišuje od toho, na co jsme zvyklí. Například v prvním stupni o vině rozhoduje porota složená z laiků – neprávníků. Teprve ve stadiu odvolání otázku viny posuzuje soudní senát složený ze soudců. A když již hovoříme o porotě: v prvním řízení vedeném proti kardinálu Pellovi rozhodla poměrem 10 : 2 o jeho nevinně. Teprve v novém řízení dospěla nová porota k opačnému závěru.
Řízení proti kardinálu Pellovi se odehrává v kulisách silné mediální masáže a společenské objednávky, a tak je nutné klást si otázku, zda je vedeno férově. Ano, je možné, že kardinál Pell obelstil desítky lidí, kteří jej obklopovali, a na deset minut si odskočil do sakristie, ve které shodou okolností nebyl nikdo z těch, kdo v ní měl být, a naopak v ní ochutnávali víno dva členové pěveckého sboru. Temné stránky lidské osoby mohou být silné a v kardinálovi se mohl probudit predátor. Ano, je to možné. A pokud tomu tak bylo, je třeba to odsoudit.
Soud odsuzuje tehdy, kdy je vina prokázána nade vše rozumné pochybnosti. Máme-li mít důvěru v právo, je třeba, aby soud rozsudek zveřejnil. Je nezbytné, abychom se seznámili s tím, jak se v odůvodnění vypořádal s naznačenými pochybnostmi.
Novináři jsou nepostradatelní jako strážci pravdy, o které píší, ať je to mocným vhod či nevhod. Velkým tématem dneška je boj proti fake news. Nevím, zda u zrodu textu v iDNES.cz stála touha někomu uškodit a přidat se se svou troškou do mediálního lynče, nebo neschopnost porozumět anglicky psanému textu. Každopádně jde o zcela neprofesionální práci, která vážně poškodila čest někoho, kdo ještě není pravomocně odsouzen. A i kdyby pravomocně odsouzen byl, nic to nemění na tom, že citovaná slova obhájce kardinála nepronesl.
Kardinál Pell před několika lety napsal knihu s titulkem Ověřujte vše, přidržte se dobrého. Toto kritérium je třeba vztáhnout také na jeho případ. A pokojně a s rozmyslem hledat pravdu. Ta nás osvobodí, ať již bude jakákoliv.

Autor textu: Jakub Kříž
Autor je advokát
.......a aké boli "citovaná slova obhájce"?
Verka
Každého prosteho kněze ještě před soudem zbaví kněžské služby a tento sodomita nakonec bude osvobozen a homo mafie v Římě pojede dál.
Docela kontroverzní osobnost....
cs.wikipedia.org/wiki/George_Pell

"Kardinál Pell vždy vystupoval jako silný zastánce tradičních katolických hodnot."
citace z : www.novinky.cz/zahranicni/498417-australs…

A na závěr: www.catholicworldreport.com/…/the-case-agains…

A položme si čistě realistickou otázku - co když jakési osahávání a výpověď dotčených či dotčeného je pouhý blaf a kardinál je …More
Docela kontroverzní osobnost....
cs.wikipedia.org/wiki/George_Pell

"Kardinál Pell vždy vystupoval jako silný zastánce tradičních katolických hodnot."
citace z : www.novinky.cz/zahranicni/498417-australs…

A na závěr: www.catholicworldreport.com/…/the-case-agains…

A položme si čistě realistickou otázku - co když jakési osahávání a výpověď dotčených či dotčeného je pouhý blaf a kardinál je osočen neprávem? Zůstane skvrna, že? Na kardinálovi, na Církvi a nikdo se nebude už ptát, zda to bylo jinak... Po Církvi se svést je tak trendy...
Kardinál Pell je zásadový.Preto vadí liberálom.
ľubica likes this.
Neznám osobně tohoto kardinála a proto ponechám rozhodnutí a jakékoli rozhodnutí na jiných... Představa zásadovosti o někom - může mít takový i slabou chvilku.... V žádném případě si nedovoluji soudit podle pocitu, dojmu a nebo představ či "politických" zájmů..... Nechme se překvapit..... Buďme v tomto objektivní. Že zůstane skvrna ať už to dopadne jakkoli je smutné.... Ale na to si Církev už ze …More
Neznám osobně tohoto kardinála a proto ponechám rozhodnutí a jakékoli rozhodnutí na jiných... Představa zásadovosti o někom - může mít takový i slabou chvilku.... V žádném případě si nedovoluji soudit podle pocitu, dojmu a nebo představ či "politických" zájmů..... Nechme se překvapit..... Buďme v tomto objektivní. Že zůstane skvrna ať už to dopadne jakkoli je smutné.... Ale na to si Církev už ze své angažované historie zvykla a otec Lautner kyne z nebe a otec Boblig z pekla.... Ale kdo ví, ponechme vše na Bohu....
zaujimavé... papež František nechcel veriť žeby Mons.Pell spachal taký skutok, tak ma zaujima ako to skončí
už to, že nebol súdený najprv na cirkevnom Sude. ale rovno civilným Sudom, značí, že vo Vatikane sa viac priklanaju k jeho vine.

Taktiež jeho stiahnutie z arcibiskupskeho uradu bol prvý krokom Svätej Stolice, že niečo s ním nebude v poriadku a že dostal na starosť peniaze ako Judaš za čias apoštolov, tiež nasvedčuje tomu, že to nebola nebola kariera ako si svetskí ludia myslia, ale presne …More
už to, že nebol súdený najprv na cirkevnom Sude. ale rovno civilným Sudom, značí, že vo Vatikane sa viac priklanaju k jeho vine.

Taktiež jeho stiahnutie z arcibiskupskeho uradu bol prvý krokom Svätej Stolice, že niečo s ním nebude v poriadku a že dostal na starosť peniaze ako Judaš za čias apoštolov, tiež nasvedčuje tomu, že to nebola nebola kariera ako si svetskí ludia myslia, ale presne naopak.

Ako to už býva: ak chcu niekoho dať dole, tak ho najprv povýšia
... a že sa napokon dostal na civilný Sud ako minister financii, tiež môže svedčiť o tom, že asi nechcel dať peniaze dovrecka nepriatelom Cirkvi, tak ho teraz dali na Sud. Aj ked kvôli niečomu inemu, predsa ho napokon dostanu tam, kde chcu.
Peter,tu je text z katolíckeho média.
Teraz majú odstávku,lebo nemajú peniaze na prevádzku.
Text je v nemčine.Nemám čas to prekladať.Preklad z prekladača je menej jasný,ale pochopíš,že udanie,ktoré prišlo takmer po 50-tich rokoch je čudné.
1 svedok zomrel.Ten matke opakovane potvrdil,že sa nič nestalo.
Iní svedkovia boli nedôveryhodní.
Zaráža aj to,že ktosi čakal s udaním takmer 50 rokov.
Keď …More
Peter,tu je text z katolíckeho média.
Teraz majú odstávku,lebo nemajú peniaze na prevádzku.
Text je v nemčine.Nemám čas to prekladať.Preklad z prekladača je menej jasný,ale pochopíš,že udanie,ktoré prišlo takmer po 50-tich rokoch je čudné.
1 svedok zomrel.Ten matke opakovane potvrdil,že sa nič nestalo.
Iní svedkovia boli nedôveryhodní.
Zaráža aj to,že ktosi čakal s udaním takmer 50 rokov.
Keď bolo kardinála treba potrestať,zrazu si niekto zmyslel použiť obvinenie zo sexuálneho zneužitia.
To sa nedá po toľkých rokoch vyšetrovať.

Poznámky na okraj k odsúdeniu kardinála Pella

katholisches.info/…/randbemerkungen…

úryvok z textu
preklad textu bol robený cez prekladač
(Adelaide) Po dlhom období utajovania austrálsky súd, proti ktorému kardinál George Pell musel odpovedať, oznámil, že bol odsúdený. Verdikt prekvapuje a posledné slovo vo veci sa ešte nemôže hovoriť.

Kardinál neustále tvrdil svoju nevinnosť. V lete roku 2018 porota nedosiahla predpísanú jednomyseľnosť. Sudca využil príležitosť na výmenu porôt a opakoval proces. Jednohlasnosť sa dosiahla v decembri na druhom pokuse.

Z dvoch zborov údajne "zneužívaných" vtedajším menovaným arcibiskupom v Melbourne, iba jeden bol prokurátorom. On bol mŕtvy niekoľko rokov, ale opakovane uistil svoju matku, že nebol zneužitý. Napriek tomu bol za neho odsúdený kardinál, pretože inak by sa vyhlásenie jediných svedkov zrútilo. Oslobodení svedkovia, z ktorých je niekoľko, boli zrejme klasifikovaní ako nepravdepodobné. Súd uznal výpoveď jediného prokurátora za platnú a odôvodní to.

Kardinál by mohol byť zajtra predvedený na súde na základe obvinenia z prvého stupňa. Ak môže z dôvodu veku zostať na kaucii, sudca rozhodne.

Tri zrejmé bezvýznamné pozorovania na okraji.
Pozorovanie 1

Svetské médiá informujú o presvedčení v skvelej prezentácii. V skutočnosti je to prvý z jej kardinálov. Ale to samo osebe nevysvetľuje pozornosť médií. Je to medzi riadkami a v komentároch príliš zrejmé nielen prípade správ nie novinár bližšie, ale bude používať hlasové poznámky cirkevné politiky, faktúry, upomienky a požiadavky - samozrejme s obvyklými tónmi a od obvyklého smeru. Prípad teraz laisierten, bývalý kardinál Theodore McCarrick, ktorý bol vinný z nesporných trestných činov, bol sekulárnej media oproti sotva hodnota "vrana". Je zrejmé, že to nie je ani o skutočných alebo údajných skutkoch, ale o ľudí a o ich obsahu - konzervatívny Pell nie je progresívny McCarrick.
Pozorovanie 2

Oznámenie odsúdenia v prvom stupni, rozsudok nie je konečný, sa uskutočnil jeden deň po konečnom ukončení všetkých stretnutí o summite proti zneužívaniu v Ríme. Verdikt už bol vyhlásený 11. decembra a potom sa zdržal až do tohto dňa. Toto bolo odôvodnené iným prípadom, ktorý by nemal byť dotknutý. Prokurátor sa medzičasom vzdal obvinení. Avšak, "presnosť" prekvapí. Marcantonio Colonna, recte Henry Sire, už upozornil na pozoruhodnú náhodu v prípade Pell vo svojej knihe "Diktátorský pápež". To bolo v čase, keď ešte nebol známy predbežný výsledok. To nemusí znamenať nič, ale to môže. Sýr sa zaoberal sledom udalostí, ktoré viedli Pella k opusteniu Ríma v roku 2017, bol prepustený pápežom a zrušený v jeho zodpovednosti. Niektoré časti Vatikánu neboli nevinné. Sire naznačuje kontakty s Austráliou. Rovnaká časová zhoda sa opakovala v súvislosti s verdiktom. Príliš veľa náhod?
Pozorovanie 3

Kardinál Pell bol "preemptively" pozbavený Vatikánu verejným výkonom jeho kňazstva, hoci rozsudok ešte nie je právoplatný. Jedného dňa po vyhlásení verdiktu v decembri ho pápež Francis prepustil z Kardinálovej rady C9. Tlačová kancelária Vatikán odôvodnené rýchle a možno unáhlené rozhodnutie, keď zdôrazňuje, že odsúdenie prvého stupňa mal vziať do úvahy, aj keď Vatikán dúfajú, že "výsledok odvolania" a kardinál "právo brániť do poslednej inštancie" majú , Rýchla odpoveď je opakom toho, čo bol tak dlho orientovaný pápežom Francisom. Pell bol tiež "preemptivne" zakázaný Vatikánom pri prístupe k neplnoletým osobám. Má toto rozhodnutie predvídať novú líniu, ktorú teraz predstavuje Vatikán?

Uvidíte, ako pokračuje proces. Mlyny spravodlivosti sa brúsia. Ak by mal byť Pell vinný, dnešný deň by mal v histórii cirkvi spadnúť ako bod obratu. Ak je nevinný, 26. február, vrátane Summitu o zneužívaní, znamená vodopád Papalovej dôveryhodnosti
Johanka... na tom, že až po 50 rokoch (po sex.znasilnení, či obťažovania) sa prihlasi obeť na Sud, aby svedčil nie je nič výnimočné v takýchto pripadoch, pretože obete znásilnenia častokrat sa najprv hambia výjsť na verejnosť z tým, čo sa im stalo, potom ak aj niekoho s tým oslovia, aby im pomohol v ťažkej situacii, tak sa im nedostáva pomoci a trvá dlhé roky, kým sa niekto vôbec odváži dať …More
Johanka... na tom, že až po 50 rokoch (po sex.znasilnení, či obťažovania) sa prihlasi obeť na Sud, aby svedčil nie je nič výnimočné v takýchto pripadoch, pretože obete znásilnenia častokrat sa najprv hambia výjsť na verejnosť z tým, čo sa im stalo, potom ak aj niekoho s tým oslovia, aby im pomohol v ťažkej situacii, tak sa im nedostáva pomoci a trvá dlhé roky, kým sa niekto vôbec odváži dať pripad na Sud.

Až potom obeť znasilnenia sa odváži svedčiť ale ako som už písal, tak nie obeť ale iní odvážni ludia daju celý pripad na vyšetrenia, čiže aj na Sud. Obeť znasilnenia, ak sa vôbec odváži svedčiť, tak to je zvláštne, pretože je lahké prisť na Sud, ked sa človeku nič nestalo, nemá žiadne psychické, citové problemy, takže sa dokaže braniť aj po pravnej stranke, na rozdiel od zranenej obete, ktorá sa bojí ešte aj svojho obhajcu, ktorí nemusí prípad vyhrať.
Ludovika
Poznámky na okraj k odsúdeniu kardinála Pella

katholisches.info/…/randbemerkungen…

úryvok z textu
preklad textu bol robený cez prekladač
(Adelaide) Po dlhom období utajovania austrálsky súd, proti ktorému kardinál George Pell musel odpovedať, oznámil, že bol odsúdený. Verdikt prekvapuje a posledné slovo vo veci sa ešte nemôže hovoriť.

Kardinál neustále tvrdil svoju nevinnosť. V lete roku 2018…More
Poznámky na okraj k odsúdeniu kardinála Pella

katholisches.info/…/randbemerkungen…

úryvok z textu
preklad textu bol robený cez prekladač
(Adelaide) Po dlhom období utajovania austrálsky súd, proti ktorému kardinál George Pell musel odpovedať, oznámil, že bol odsúdený. Verdikt prekvapuje a posledné slovo vo veci sa ešte nemôže hovoriť.

Kardinál neustále tvrdil svoju nevinnosť. V lete roku 2018 porota nedosiahla predpísanú jednomyseľnosť. Sudca využil príležitosť na výmenu porôt a opakoval proces. Jednoročnosť sa dosiahla v decembri na druhom pokuse.

Z dvoch zborov údajne "zneužívaných" vtedajším menovaným arcibiskupom v Melbourne, iba jeden bol prokurátorom. On bol mŕtvy niekoľko rokov, ale opakovane uistil svoju matku, že nebol zneužitý. Napriek tomu bol za neho odsúdený kardinál, pretože inak by sa vyhlásenie jediných svedkov zrútilo. Oslobodení svedkovia, z ktorých je niekoľko, boli zrejme klasifikovaní ako nepravdepodobné. Súd uznal výpoveď jediného prokurátora za platnú a odôvodní to.

Kardinál by mohol byť zajtra predvedený na súde na základe obvinenia z prvého stupňa. Ak môže z dôvodu veku zostať na kaucii, sudca rozhodne.

Tri zrejmé bezvýznamné pozorovania na okraji.
Pozorovanie 1

Svetské médiá informujú o presvedčení v skvelej prezentácii. V skutočnosti je to prvý z jej kardinálov. Ale to samo osebe nevysvetľuje pozornosť médií. Je to medzi riadkami a v komentároch príliš zrejmé nielen prípade správ nie novinár bližšie, ale bude používať hlasové poznámky cirkevné politiky, faktúry, upomienky a požiadavky - samozrejme s obvyklými tónmi a od obvyklého smeru. Prípad teraz laisierten, bývalý kardinál Theodore McCarrick, ktorý bol vinný z nesporných trestných činov, bol sekulárnej media oproti sotva hodnota "vrana". Je zrejmé, že to nie je ani o skutočných alebo údajných skutkoch, ale o ľudí a o ich obsahu - konzervatívny Pell nie je progresívny McCarrick.
Pozorovanie 2

Oznámenie odsúdenia v prvom stupni, rozsudok nie je konečný, sa uskutočnil jeden deň po konečnom ukončení všetkých stretnutí o summite proti zneužívaniu v Ríme. Verdikt už bol vyhlásený 11. decembra a potom sa zdržal až do tohto dňa. Toto bolo odôvodnené iným prípadom, ktorý by nemal byť dotknutý. Prokurátor sa medzičasom vzdal obvinení. Avšak, "presnosť" prekvapí. Marcantonio Colonna, recte Henry Sire, už upozornil na pozoruhodnú náhodu v prípade Pell vo svojej knihe "Diktátorský pápež". To bolo v čase, keď ešte nebol známy predbežný výsledok. To nemusí znamenať nič, ale to môže. Sýr sa zaoberal sledom udalostí, ktoré viedli Pella k opusteniu Ríma v roku 2017, bol prepustený pápežom a zrušený v jeho zodpovednosti. Niektoré časti Vatikánu neboli nevinné. Sire naznačuje kontakty s Austráliou. Rovnaká časová zhoda sa opakovala v súvislosti s verdiktom. Príliš veľa náhod?
Pozorovanie 3

Kardinál Pell bol "preemptively" pozbavený Vatikánu verejným výkonom jeho kňazstva, hoci rozsudok ešte nie je právoplatný. Jedného dňa po vyhlásení verdiktu v decembri ho pápež Francis prepustil z Kardinálovej rady C9. Tlačová kancelária Vatikán odôvodnené rýchle a možno unáhlené rozhodnutie, keď zdôrazňuje, že odsúdenie prvého stupňa mal vziať do úvahy, aj keď Vatikán dúfajú, že "výsledok odvolania" a kardinál "právo brániť do poslednej inštancie" majú , Rýchla odpoveď je opakom toho, čo bol tak dlho orientovaný pápežom Francisom. Pell bol tiež "preemptivne" zakázaný Vatikánom pri prístupe k neplnoletým osobám. Má toto rozhodnutie predvídať novú líniu, ktorú teraz predstavuje Vatikán?

Uvidíte, ako pokračuje proces. Mlyny spravodlivosti sa brúsia. Ak by mal byť Pell vinný, dnešný deň by mal v histórii cirkvi spadnúť ako bod obratu. Ak je nevinný, 26. február, vrátane Summitu o zneužívaní, znamená vodopád Papalovej dôveryhodnosti
ľubica likes this.
Ludovika
www.lumendelumine.cz/index.php

Další radikální čistka
3. 11. 2016
Úsilí kardinála Saraha o návrat k původní orientaci liturgie k Východu přichází Bergogliovi velmi nevhod. Současné směrování k lidu je jedním z důležitých „zlepšovacích návrhů“ protestantských poradců Pavla VI. a jeho změna by znamenala velký krok zpět v „lutersko – katolickém sbližovacím procesu“. Odvolat současného afrického …More
www.lumendelumine.cz/index.php

Další radikální čistka
3. 11. 2016
Úsilí kardinála Saraha o návrat k původní orientaci liturgie k Východu přichází Bergogliovi velmi nevhod. Současné směrování k lidu je jedním z důležitých „zlepšovacích návrhů“ protestantských poradců Pavla VI. a jeho změna by znamenala velký krok zpět v „lutersko – katolickém sbližovacím procesu“. Odvolat současného afrického kardinála z funkce prefekta Kongregace pro posvátné obřady by však mohlo vyvolat nepříznivý dojem. Nepohodlné prefekty Bergoglio zatím raději neodvolává, nýbrž izoluje a ignoruje.
Izolace kardinála Saraha je však na první pohled velmi nápadná.
Z Kongregace pro božský kult byli odvoláni členové, kteří stáli na straně svého prefekta, jako kardinál Georg Pell, Malcolm Ranjith, Angelo Bagnasco a Marc Quellet, dále Angelo Scola a Raymond Leo Burke.
Na jejich místa nastoupily mezi jinými osobnosti jako státní sekretář Parolin, kardinál Stella, papežova šedá eminence a prefekt Kongregace pro klérus, kardinál www.lumendelumine.cz/index.php, známý jako ctitel zednářů a pohanského kultu.
K dalším novým členům patří welingtonský arcibiskup John Atcherley Dew, který se osvědčil na synodě jako protipól Benedikta XVI. příznivec homopárů, a především Piero Marini, někdejší pravá ruka Bugniniho a velký liturgický televizní scénárista Jana Pavla II. I slepému musí být jasné, že Bergoglio spěchá, aby smazal všechny stopy po svém předchůdci Benediktu XVI.
Anglikánský primas Justin Welby přednesl Františkovi na úvod své soukromé audience tento šprým: »Víš jaký je rozdíl mezi liturgistou a teroristou? S teroristou můžeš jednat....« (www.leggo.it/…/il_primate_angl…)
To jsou neuvěřitelné žvásty v Lumen de Lumine. Autoři takových pseudokřesťanských článků ukazují zcela nepokrytě, jak málo mají živé víry. Skoro jako motto: Když máš mizernou víru a blbou náladu, nadávej ostatním do zednářů a homosexuálů a udělej z nich třeba i bolševiky :)
Někdy mi připadá, že někteří nešťastníci, kteří se považují za ochránce tradice si budou za chvíli seřizovat při liturgii …More
To jsou neuvěřitelné žvásty v Lumen de Lumine. Autoři takových pseudokřesťanských článků ukazují zcela nepokrytě, jak málo mají živé víry. Skoro jako motto: Když máš mizernou víru a blbou náladu, nadávej ostatním do zednářů a homosexuálů a udělej z nich třeba i bolševiky :)
Někdy mi připadá, že někteří nešťastníci, kteří se považují za ochránce tradice si budou za chvíli seřizovat při liturgii kompas :) Velmi mne mrzí, že ti, kteří ctí tradici bývají přehlušení občasnými tradičními křiklouny a agilními konspirátory.
Verka
No to teda neni pravda, co píšeš o tom portále. Ty články jsou všechny naprosto relevantní a je nutné byt ve obraze. Nikdo tam nikomu nenadavá, jen se člověk dozví i druhou stranu a jsem rada, že si přečtu něco jiného než jen kaťák.
ľubica likes this.
Je to zavádějící čtivo podtažené samotným autorem, který byl vypovězen z redakce Světla. A po právu jak vidno. Není jen rub a líc. Ale chápu, že pro někoho KT nemusí být jediný zdroj.... ale ...
Peter(skala) likes this.
ľubica likes this.
Kallistratos,na Lumen de Lumine nepíšu "žvásty".
Je to seriózna katolícka stránka.
Rozsudok,udelený pre kardinála,ešte nie je právoplatný.
Podľa svetského práva,je kardinál bezúhonný,lebo vina mu nebola dokázaná nado všetku pochybnosť.
Konečný verdikt ešte nevyšiel.
Prečo sa však ty snažíš tak vehementne,aby bol kardinál Pell pošpinený?
Aký máš na to ty dôvod?
Prečo nečítaš pozorne texty,ktoré …More
Kallistratos,na Lumen de Lumine nepíšu "žvásty".
Je to seriózna katolícka stránka.
Rozsudok,udelený pre kardinála,ešte nie je právoplatný.
Podľa svetského práva,je kardinál bezúhonný,lebo vina mu nebola dokázaná nado všetku pochybnosť.
Konečný verdikt ešte nevyšiel.
Prečo sa však ty snažíš tak vehementne,aby bol kardinál Pell pošpinený?
Aký máš na to ty dôvod?
Prečo nečítaš pozorne texty,ktoré dokazujú,že v tomto prípade ide o odplatu a pomstu tých,ktorým zabránil dať do záverečných textov Synody homoagendu?
ľubica likes this.
Není Johanko, L de L je produkt staromilce a produkt vzdoru. Misijně nijak Církvi nepomáhá a autor nemá už sílu produkovat články, které naše křesťanství zušechťují a činí ho krásným, životným a aktuálním. Glosátorství, kritika, dohady a sledování půtek všeho druhu nijak neoslovuje.... A to nemluvím o mladých, kteří by se mohli formovat. L d L není žádný maják naděje, ale jen náplast na …More
Není Johanko, L de L je produkt staromilce a produkt vzdoru. Misijně nijak Církvi nepomáhá a autor nemá už sílu produkovat články, které naše křesťanství zušechťují a činí ho krásným, životným a aktuálním. Glosátorství, kritika, dohady a sledování půtek všeho druhu nijak neoslovuje.... A to nemluvím o mladých, kteří by se mohli formovat. L d L není žádný maják naděje, ale jen náplast na staromilské rány.
ľubica
KALLI....., všetci vieme že ste trápny hoki, máte ten istý obsah, napriek dalším registráciám, ten istý=tie isté modernistické bláboly----
Ludovika
Modlime sa za kardinála Pella.
Je to mučeník.
Trestajú ho za vernosť Bohu.
Iste sa dobre pamätáte,že to bol práve on,ktorý zabrzdil,aby sa homosexuálna agenda dostala do dokumentov zo Synody.
Verka
Není žádný mučedník, je to sodomita
a na to si ako prišla? Lebo svetske media to potvrdili alebo nejaké katolicke?
ľubica likes this.
ľubica
máš pravdu Ludovika, všetko sa dá nájst na TEDEUM CZ a zadajte si synoda o rodine www.tedeum.cz je tam zmapovane ako jemu a tradicnym kardinalom hadzal Bergogliov tím polená pod nohy v podobe odpájania mikrofonov, ak chceli daco morálne presadiť.... záhadne našli svoje emaily vygumovane,,,lebo nimi sa snazili upozornit na homosex-mafiu... a to nesmeli..ak chceli daco doležite kopírovat a …More
máš pravdu Ludovika, všetko sa dá nájst na TEDEUM CZ a zadajte si synoda o rodine www.tedeum.cz je tam zmapovane ako jemu a tradicnym kardinalom hadzal Bergogliov tím polená pod nohy v podobe odpájania mikrofonov, ak chceli daco morálne presadiť.... záhadne našli svoje emaily vygumovane,,,lebo nimi sa snazili upozornit na homosex-mafiu... a to nesmeli..ak chceli daco doležite kopírovat a rozposlat ostatným sekciám, tak vydal Bergoglio zakaz, aby nic neprijimali a ak aj nieco najdu aby sa k tomu nevyjadrovali....no proste KATASTROFA!!! ako diabol pracuje medzi TOP prelatmi...tu je to kardinalovi Pellovi www.tedeum.cz
Ďakujem.Našla som si to>