Clicks136
nl.news

Twee kardinalen, drie bisschoppen corrigeren Franciscus, beantwoorden de Dubia

De kardinalen Raymond Burke, 70, Janis Pujats, 88, en drie Kazachse bisschoppen, hulpbisschop Schneider, 58, aartsbisschop Peta, 67, en aftredende aartsbisschop Lenga, 69, gaven op 31 mei een "Verklaring van de Waarheden" van 8 pagina's uit.

Deze wordt gepubliceerd op NCRegister.com (10 juni). Dit is een nieuw document, na een reeks documenten gericht aan Paus Franciscus.

De tekst bevat de katholieke leer over de Eucharistie, het huwelijk, de homoseksualiteit, de doodstraf en het celibaat in de kerk.

Impliciet wordt de ketterse verklaringen van Franciscus in twijfel getrokken en wordt het document een "broederlijke en kinderlijke hulp" voor Franciscus genoemd.

Het document weerlegt de Abu Dhabi-verklaring van Franciscus . Het stelt dat "moslims en anderen die geen geloof in Jezus Christus hebben" God niet dezelfde aanbidding kunnen geven als christenen, en voegt toe dat religies die afgoderij of pantheïsme bevorderen "misleidingen" zijn en "het eeuwige heil uitsluiten".

Franciscus' Scalfari-interview tegensprekend, verduidelijkt het document dat zielen die veroordeeld zijn tot de hel "niet zullen worden vernietigd".

In een impliciet antwoord op de Dubia, benadrukt het document dat "geen enkele omstandigheid", "geen enkel doel", "geen enkele wet van welke aard dan ook" een intrinsiek onwettige daad legaal kan maken.

Afbeelding: © Mazur/catholicnews.org.uk, CC BY-NC-SA, #newsRhqmdgleal

3
4
1
2