Jazyk
Zobrazení
409
Stylita 53 5

Boží slovo na den 21.2. A.D. 2018

Boží slovo na den


Když se u něho shromažďovaly zástupy, začal mluvit: „Toto pokolení je pokolení zlé; žádá si znamení, ale znamení mu nebude dáno, leč znamení Jonášovo.
Jako byl Jonáš znamením pro Ninivské, tak bude i Syn člověka tomuto pokolení.
Královna jihu povstane na soudu s muži tohoto pokolení a usvědčí je, protože ona přišla z nejzazších končin země, aby slyšela moudrost Šalomounovu – a hle, zde je více než Šalomoun.
Mužové ninivští povstanou na soudu s tímto pokolením a usvědčí je, neboť oni se obrátili po Jonášovu kázání – a hle, zde je více než Jonáš.

Lk 11,29-32
Napsat komentář
Hoki
Libore ceskoslo - nelákej mne sem. Vyplňoval jsem poctivě ty autíčka i několikrát a natvrdo mi to psalo že IP je blokováno... Děkuji, žes mne nakopnul, abych se opakovaně pokoušel... A úspěšně!!! Díky. A nyní už musím - 12.00
Napsat komentář
ceskoslo
Musíš hoki všechno vyplnit, nadpis, jméno a zaškrtnout pokud nejsi robot, že nejsi robot.
Nechal jsem ti u Hanky v návštěvní knize nový vzkaz
Napsat komentář
Vilém
DOTYČNÝ UŽIVATELI Z LA. TO CO JSEM NAPSAL JEST NAOPAK PODSTATNÉ A

K TÉMATU A TO VÍCE, NEŽ -LI SI TVOJE MALIČKOST MYSLÍ :-)
TAKŽE JEŠTĚ JEDNOU, BYLO BY VHODNÉ SE VÁŽNĚ ZAMYSLET NAD ONOU PŘÍČINOU ONÉ NEDŮVĚRY ZE STRANY DOTYČNÉ HANKY K ŘÍMSKO - KATOLICKÉ CÍRKVI " SVATÉ " ...
JAK VIDNO JE TI TO OSOBNĚ NEPŘÍJEMNÉ, ŽE HANKA… Více
Napsat komentář
Hoki
Je postní doba, doba usebrání a nechci se pouštět do polemik. Považoval jsem prostě jisté téma, téma VZTAHU k Bohu a lidem sem vnést... Mikemu níže jsem psal, že se na čas odmlčím a dal mu odkaz na knihy... Věřím, že pro něj to může být třeba inspirativní a současně i pro jiné. Kniha chce čas a "namáhání hlavy". Kniha je vždy něco více, než film... Současně ale ta inspirace s Hankou, jejíž … Více
Napsat komentář
Vilém
MÍSTO OSOBNÍHO VKLÁDÁNÍ NA ODKAZY ONÉ HANCE BY BYLO NAOPAK

PROSPĚŠNĚJŠÍ OSOBNĚ VHODNÉ PŘEMÝŠLET Z JAKÉ PŘÍČINY NEMÁ HANKA POTŘEBNOU OSOBNÍ DŮVĚRU K ŘÍMSKO - KATOLICKÉ CÍRKVI " SVATÉ " A TÉŽ S JEJÍ VĚROUKOU KTERAK OSOBNĚ PÍSEMNĚ ZDĚLILA ...
Napsat komentář
Vilém
DOTYČNÝ UŽIVATELI Z LA. TAKŽE BY BYLO VHODNÉ PŘEMÝŠLET, VELMI PŘEMÝŠLET KTERAK JSI OSOBNĚ PÍSEMNĚ ZDĚLIT, Z JAKÉHO OSOBNÍHO DŮVODU ONA HANKA TÉŽ OSOBNĚ NAPSALA : " Po duchovní stránce se s římsko - katolickou věroukou nemohu ztotožnit. Spoléhá se totiž na vše možné, jenom ne na Krista a to je v rozporu s podstatou křesťanství. "
POUZE OSOBNĚ DOUFÁM, ŽE NA ONU … Více
Napsat komentář
Hoki
Měl jsem rozpracovaný ten komentář níže a cítil jsem výraznou výčitku ohledně její neutěšené věty na římskokatolickou církev a chtěl to objasnit, proč má takový názor... Snažil jsem se tam napsat do Návštěvní knihy a vyplnil jsem vše co jsem měl a opakovaně mi to hlásilo, že z této IP adresy nemohu a je blokována... Opakovaně nic, takže z nějakého důvodu je větev IP blokována pro komunikaci. A … Více
Napsat komentář
Hoki
Ještě jednu věc mám ale na srdci a citím potřebu ji sdělit. Na mých neudržovaných osobních webovkách jsem před cca 6 lety měl na návštěvní knize ohlas od Hanky a nyní jsem se na její web nově podíval a musím ocenit co píše a jak. Stejně jako strukturu webu... Nemusíme se protnout, nemusím s ní plně ve všem souhlasit, můžeme mít odlišné názory, ale mohu si ji vážit... Přiznám jen, že mne mrzelo … Více
Napsat komentář
ceskoslo
Mike, mike, ty nemáš vůbec lásku. Musíš se naučit jako hoki říkat ano i ne současně, aby to nebylo nikomu líto. Pěkně si rozdělit jazyk, aby syčel na obě strany.
Napsat komentář
mike084
rozporovať že thomas merton bol sysnskretik nič? ono je to dôležité na náboženstve stojí život a nie ten časný ale večný buď toleratný k bludom sa dá napísať aj kratšie
Napsat komentář
Hoki
Milý mike, jsi asi oběť informačního boomu, ale velmi ti doporučuji milovat Boha, mít vztah a to k Bohu, ale i lidem. Jinak tvá víra bude vadnout a nakonec se z ní stane pytel naučení a logických nul a jedniček. Osobitost a vnitřní krása jednotlivce se bude ztenčovat až zcela vyvadne. Zůstane prázdnota a smutek. Nicota, neláska, citová vyprahlost...
Ježíš je mike živý, tvůrčí, měnící lidské život… Více
Napsat komentář
mike084
a vám vadia fakty a mne to vonkocom nevadí že vám sa to nepáči pravda delí že sa vôbec japonský Katolíci 200 rokov bez Kňaza snažili mohli do toho primiešať blud a mali by vystarané
Napsat komentář
mike084
ale kto chce spojiť Krista s diablom ten Krista opľúva
Napsat komentář
Hoki
Mike, vážím si každého člověka, který poznává Krista a prožil život aktivně. Ty jen kritizuješ, posuzuješ, hnidopyšíš a hledáš výčet faktů, jak mu přitížit... Mertona zabil po padesátce elektrický proud, ale něco po něm zůstalo - proměna života, láska ke Kristu... Co zůstane po tobě mike, až tě zavalí knihovna a kousne počítačová myš? Buď laskavý, zkus to.
Napsat komentář
mike084
aká tam môže byť symbióza keď pohanské vzývania sú privolávania démonov
Napsat komentář
mike084
ok21.sk/100-rokov-thomasa-mertona/

Merton bol pionierom medzireligiózneho dialógu. Celý život študoval budhizmus, taoizmus, hinduizmus, jainizmus, sufizmus a neustále hľadal symbiózu medzi kresťanskou špiritualitou a zenovou meditáciou východných mníchov. Komunikoval s najvýznamnejšími duchovnými predstaviteľmi východných náboženstiev. Vďaka niekoľkoročnému diaológu s Daisetsu Teitaro Suzukim … Více
Napsat komentář
Hoki
Nebudu se dohadovat o šupinách ryby, ale obratem nabídnu krásnou knihu: JONÁŠOVO ZNAMENÍ od Thomase Mertona. Je o životě s Bohem, životě trapistického mnicha....
Napsat komentář
ceskoslo
„Sestoupil jsi, Kriste, v země hlubinu a zlámal jsi
věčné závory, jež zavíraly spoutance, a po třech dnech vstal jsi z hrobu, jako Jonáš z jícnu
mořské ryby.“
(sv. Jan Damašský)
Napsat komentář
Hoki
Petře, ten obrázek je sám o sobě docela pikantní. Ale upřímně řečeno, nevím jak to bylo a jak hluboce se příběhu dotkla metafora židovského národa. Ať tak či tak, Jonášovo znamení je VELMI významné a symbolika z toho pramenící je mostem ke Kristovu Kříži a Vzkříšení... Na poušti tam byl had měděnec a Mojžíš, který sděloval, aby se lidé na hada podívali.... Příkaz od Hospodina. Mělo to velký … Více
Napsat komentář
mike084
hynie lebo si nepozná vlastnú Vierouku ja netvrdím že ju poznám do nitky ale poznávať a poznať ju nie je možnosť ale nutnosť a malé pokrstené zomrelé deti sú výnimka (asi ich ju učí sám Boh) lebo sám Kristus učil duše spravodlivých v predpeklí Vieru a až potom ich zobral k sebe do Neba to je to zostúpil do pekiel resp. zostúpil k zosnulým
Napsat komentář
henta
mike084
....Oz 4,6
Môj ľud hynie, lebo nemá poznania. Pretože si odmietol poznanie, odmietnem ťa, nebudeš mi slúžiť ako kňaz. Zákon svojho Boha si zabudol, aj ja zabudnem na tvojich synov.

NEBOJ SE MIKE, ZAČNI S POKÁNÍM
JAK DOPORUČUJE, KRISTEM PÁNEM
POSLANÉ, PROROCKÉ SLOVO:

Jak je to dnes s církví?
Aleluja !+++!
Napsat komentář
Peter(skala)

inač tá velryba vizera ako sumec :)
Napsat komentář
±φdeiΠš2s
Lk 11,32 Mužovia z Ninive vystúpia na súde proti tomuto pokoleniu a odsúdia ho; lebo oni sa kajali na Jonášovo kázanie - a tu je predsa niekto väčší ako Jonáš.

slovenska kráska a muž z ninive
Napsat komentář
mike084
otázka je s ktorou časťou BOŽSKO-ľudskej ustanovizne však ľudská má periodicky ťažkosti boje s bludmi a herézami dokonca neviem či vôbec bolo storočie bez bludu veď Evanjelium svätého Jána Apoštola je jasne antignostické Boh neprestane byť Bohom takže nepremôžu je totálne garantované
Napsat komentář
henta
Radujme se, kdo hledáme Krista Ježíše
a Boží království,ON- VĚČNĚ ŽIVÝ nezapomněl
posílá své prorocké Slovo:
Jak je to dnes s církví?
Aleluja !+++!
Napsat komentář
Vilém
MILANE Z LYSE TO JSEM POCHOPIL A JE MI TO JASNÉ, ALE DLE MÉHO OSOBNÍHO NÁZORU V TOM JE NĚCO VÍCE : MÍT NATRVALO OSOBNÍHO KAMARÁDA COŽ JEST VÍCE MÉNĚ BĚŽNÝ JEV ...
NENÍ TO TOTIŽ NIC DIVNÉHO, NEBOŤ TAKTÉŽ MÁM V ČESKÉ TŘEBOVÉ NĚKOLIK OSOBNÍCH PŘÁTEL ...
VŠE JEST SAMOZŘEJMĚ OTÁZKOU POTŘEBNÉ OSOBNÍ DŮVĚRY ...
A POKUD NENÍ VŠE V POŘÁDKU CO JSI PÍSEMNĚ ZDĚLIL … Více
Napsat komentář
ceskoslo
To je ten problém. Je to o komunikaci. Nemůžou se spolu bavit 2 lidé, aby si rozuměli, když pod slovním termínem vidí každý jiný obsah. Čemu hoki říká lež, to je u mě pravda, čemu říká láska, je u mě dehonestování a obtěžování.
Napsat komentář
Vilém
DOTYČNÝ UŽIVATEL Z LA. PODAL ZAJÍMAVOU OSOBNÍ INFORMACI KTERÁ JEST ZÁROVEŇ INFORMACÍ POTĚŠUJÍCÍ ...
DOTYČNÝ UŽIVATEL SE OSOBNĚ TOTIŽ NACHÁZÍ V KRUHU PŘÁTEL Karla Kryla ... TO JE SUPER !
JE TEDY VÍCE MÉNĚ ZAJÍMAVÉ, PROČ TAKOVÝ DOSLOVNĚ NEPŘEHLÉDNUTELNÝ OSOBNÍ ZÁJEM O UŽIVATELE MILANA Z LYSE, ŽE ? ( ? ) Více
Napsat komentář
mike084
žeby to boli práve hory kníh to je veľké precenenie a ono ako človek Verí tak žije príklad doktrína je oheň popáli morálka z toho vyplývajúca je neskáč do ohňa ono je to obojsmerné ži tak ako veríš lebo začneš veriť tak ako žiješ

Oz 4,6

Môj ľud hynie, lebo nemá poznania. Pretože si odmietol poznanie, odmietnem ťa, nebudeš mi slúžiť ako kňaz. Zákon svojho Boha si zabudol, aj ja zabudnem na … Více
Napsat komentář
Hoki
@ceskoslo nechce být ode mne zřejmě chválen. Ano měl jsem ho a mám za rovného chlapa, ale nyní pragmaticky pracuje na tom, abych názor změnil. Ale je to jen záměr, aby zůstal "svůj", že Libore? Takže je rovný a navalit na mne horu lží může - jen si přidej Liborku co uznáš z vhodné... Když tě to uklidní a vylepší osobní pocit... Horší je, kdyby mne jiní chválili, ale protože mne buzerovala i … Více
Napsat komentář
Hoki
Promiň @mike084, ale jsi pro mne stále nečitelný. Když píšeš, mám před sebou obraz člověka zamotaného do svých řečí, obklopeného knihami, zavrtaného do internetu, izolovaného ve svém neudržovaném pokojíku, kde vytváří své komentáře a zcela podléhá něčemu co není vírou, ale teoretickým teologickým sebeklamem. Uzavřeným kruhem bez řešení. Vyjdi mike ven, otevři dveře a nadýchni se vzduchu... … Více
Napsat komentář
Hoki
Je čas končit.... @henta je nepolepšitelný nick s touhou otravovat, pomlouvat, ničit, zesměšňovat... Pokud to bude činit dlouho, pak jednoho dne - šlus a o jednoho míň a pak - otevřené oči a dívání se do očí Toho, který stvořil základy země... A bude znít - PROČ jsi to činila.... s jakým úmyslem, proč jsi odrazovala druhé, špinil/a... Kvůli ďáblu, kvůli pomstě, kvůli zradě, kvůli bolesti, … Více
Napsat komentář
mike084
ja som na tom ešte dobre ale ako ste dehonestovali Aobuba hoki to bolo na kbelík lebo sa s vašim majestátom neráčilo súhlasiť to bolo v skutku odporné samé sofizmy a ublíženectvo ja píšem ako píšem vy neviete prečo a ako sa to stalo ja to nikoho nenútim čítať sú tu Kresťania čo moju nedokonalosť v Láske strpia
Napsat komentář
henta
Samson1
Zapadl jsi , nevíš která bije, budovateli NWO .....
"Komu není rady tomu není pomoci"
Napsat komentář
ceskoslo
Ach jo, láskopindal hoki zase trolí. To je vskutku trapné. Prolhaný podvodník chce někoho vyučovat lásce.
Vždycky si vzpomenu na Kryla: "Na rohu ulice vrah o morálce káže".
Napsat komentář
mike084
a ako ohodnotíte zlatoústeho hoki? ja nemienim zastierať fakty lebo židomilom sa neráčia páčiť aj antisemit škodí tým že má všetkých židov za zlo ale rovnako aj filosemit lebo im udržiava status nedotknuteľných a živí ich v klame a sebaklame
Napsat komentář
henta
Stylita před 29 minutami
Věřím v jednu svatou, všeobecnou apoštolskou Církev. Ty už Hento v katolickou církev nevěříš.

Opravdu nevěřím ve skutky tohoto tělesa
s kterým se ztotožňuješ:
Papež František volá po „jediné světové vládě“, aby ta „zachránila lidstvo“
Pope, B16 POKRAČUJE V NWO NÁBOŽENSTVÍ
Pope John Paul II VYZÝVÁ K VYTVOŘENÍ NWO
Napsat komentář
Hoki
Ach jo mike, o čem všem ty přemýšlíš.... Uč se milovat, to ti třeba nejvíce. Popřemýšlej zcela upřímně, čím jsi druhým prospěl, jak jsi jim pomohl, jak jsi je povzbudil a k čemu nasměroval... Pak udělej rekapitulaci a zamysli se, zda nejsi jen pokladnička na všeliká moudra, ale co s tím... k čemu? Já dokonce tvé komentáře ani často nemohu pořádně číst. Bez té interpunkce a s … Více
Napsat komentář
mike084
a to že vieme o prokoloch to sa posťažujte na R U S O V oni to ešte za cára získali
Napsat komentář
mike084
Antikrist bude posedlý Satanem a bude nemanželským synem Židovky z východu.“ (Sv. Jan Zlatoústý)

čo na nich "hádže" gigant z východu Eucharistický učiteľ?

Jn 5,43

Ja som prišiel v mene môjho Otca, a neprijímate ma. Keby prišiel niekto iný v svojom vlastnom mene, toho by ste prijali.

sťažujte sa Bohu Synu že si dovolil povedať že prvý budú židia nadšený Antikristom ale poviem vám … Více
Napsat komentář
mike084
všechno nehádžem len to čo robia a spôsobili ja nie som ani filosemit ani antisemit ja som asemit medzi židmi sú ako svine tak aj dobrí ako všade inde
Napsat komentář
Stylita
Věřím v jednu svatou, všeobecnou apoštolskou Církev. Ty už Hento v katolickou církev nevěříš.
Napsat komentář
mike084
kto nie je v pozemskom izraeli (KC je nový izrael) vedome tak si o Nebi môže nechať zdať v Nebi je tiež Cirkev a jediná troška si doštudovať svätých obcovanie v novom je to spoločenstvo svätých ale mne sa vidí hlbší starší preklad Apoštolského Kréda
Napsat komentář
henta
Vzhůru do nebeského Jeruzaléma
skrze pokání ,modlitbu a půst.
Pokoj lidem dobré vůle!
Napsat komentář
henta
Nic nemění na tom, že Rím je centrum/jak jsi právě dopsal/.
Svatý apoštol správně poznamenal, že antikrist už je zde
a působí
. /určitě neměl na mysli Židy na které s oblibou
všechno hážeš :-)))/ ale takové týpky jako ty., rozsévače
NWO , dle plánu protokolu Sionských mudrců - dílko
tvých nejbližších jezovitů :-)
Napsat komentář