Ngôn ngữ
66

L'Espresso Đưa ra cáo buộc chống Cardinal Rodríguez

Tờ báo thuận Francis, L'Espresso (5 tháng 2), đã giữ nguyên các cáo buộc chống lại hồng y Oscar Rodríguez Maradiaga của Tegucigalpa, Honduras. Vào tháng 12, tạp chí Italia buộc tội Rodríguez nhận …
Viết một bình luận