Clicks39
borgan
1

Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego - Co znaczy, że Bóg jest wszechmogący?

50. Co znaczy, że Bóg jest wszechmogący?

Pismo Święte nazywa Boga „Panem dzielnym i potężnym" (Ps 24,8-10), jest On tym, dla którego „nie ma nic niemożliwego" (Łk 1,37). Jego wszechmoc jest powszechna, tajemnicza. Bóg okazuje ją stwarzając świat z niczego i człowieka z miłości, lecz przede wszystkim we Wcieleniu i Zmartwychwstaniu swojego Syna, w darze synowskiej adopcji i w przebaczeniu grzechów. Dlatego Kościół kieruje swoją modlitwę do „wszechmogącego i wiecznego Boga" (Omnipotens sempiterne Deus...)

chrystuskrol.przemyska.pl/…/kompendium.pdf
mk2017 likes this.