Clicks39
vi.news

Hồng Y Sarah ám chỉ Francis là một "nhà tiên tri mạo danh"

Hồng Y Robert Sarah đã nói vào ngày 25 tháng 5 tại Paris trong buổi ra mắt cuốn sách mới của ông rằng những vị linh mục "ăn to nói lớn về sự thay đổi và vỡ òa" là "những tiên tri mạo danh".

Sarah tiếp tục nhấn mạnh rằng ông không phải là đối thủ của Giáo hoàng Francis, tuy nhiên, Francis nằm trong số những người "ăn to nói lớn về thay đổi".

Vào tháng 10 năm 2014, ông tuyên bố rằng "Thế giới đã thay đổi và Giáo hội không thể tự nhốt mình vào những diễn giải mang tính giáo điều" (La Nación).

Vào tháng 10 năm 2014, ông nói rằng, "Giáo hội không nên sợ thay đổi" (Vatican Radio).

Vào tháng 10 năm 2015, Francis đã nhấn mạnh rằng Giáo hội không thể là một bảo tàng mà phải rộng mở với "thay đổi" (Reuters).

Vào tháng 11 năm 2015, ông nói với một buổi gặp mặt của Giáo hội Ý rằng Công giáo có thể và phải "thay đổi" (Vatican Radio).

Vào ngày 8 tháng 6 năm 2019, Francis nói với các thành viên của Sự Đổi Mới Hấp Dẫn (Charismatic Renewal) rằng sợ "thay đổi" là một cám dỗ từ ma quỷ.

Francis đã thực tế thay đổi giáo huấn của Giáo hội về hôn nhân, tiếp nhận Rước Lễ, tử hình, địa ngục và thậm chí cả những lời cầu nguyện của Chúa.

Hình ảnh: Robert Sarah, © Michael Swan, CC BY-ND, #newsPlthtvknfg