Clicks20
vi.news

Đức Hồng Y: Có thể có "một vài vị Thánh [Hồi giáo]" trong số những người nhập cư hàng loạt

"Chính Chúa Giêsu đến với chúng ta trên một chiếc thuyền, cũng chính ngài ở trong những người lớn hay đứa trẻ bị chết đuối", Hồng Y Agrigento mù mờ Francesco Montenegro, Sicily, đã giảng cho ngày lễ Saint Calogero (7 tháng 7).

Trong thực tế, những chiếc thuyền để nhập cư hàng loạt được thuê bởi những kẻ buôn người tham lam và tội phạm để đưa người dân vào tình trạng nguy hiểm.

Montenegro thậm chí còn tuyên bố rằng "không thể bao gồm rằng, trong số những người di cư tìm nơi ẩn náu và tương lai của hy vọng trên bờ biển của chúng ta, còn có một San Calogero mới" - vị thánh của thành phố Agrigento.

Nhưng không chắc là một "vị thánh" sẽ trả tiền cho một kẻ buôn người để tìm kiếm một cuộc sống "tốt hơn", từ bỏ gia đình và đất nước, những nơi đang cần tới anh ta.

Montenegro được biết đến là người quan tâm đến chính trị nhập cư hàng loạt cánh tả hơn là đức tin Công giáo.

Hình ảnh: Francesco Montenegro, #newsNkqjrhndnl