ഭാഷ
ക്ലിക്കുകൾ
73
ml.news

പാഷണ്ഡതയെ "ആധികാരിക മജിസ്റ്റേറിയമായി" വിൽക്കാൻ ശ്രമിച്ച് ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പ

പരിശുദ്ധ സിംഹാസനത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക ഗസറ്റായ അക്ത അപ്പസ്‌തോലിക്ക സെദിസ്, അമോറിസ്‌ ലെത്തീസ്യക്കുള്ള തെറ്റായ വ്യാഖ്യാനത്തിന് ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പയുടെ അനുമതി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക മാത്രമല്ല, മറിച്ച് അതിനെ "ആധികാരിക മജിസ്റ്റേറിയമായി" അടയാളപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പയുടെ സ്വകാര്യ കത്ത് ഇപ്പോൾ "അപ്പസ്തോലിക എഴുത്ത്" എന്ന രീതിയിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുകയും അതിൽ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയായ കർദ്ദിനാൾ പിയെത്രോ പരോളിന്റെ ജൂൺ 2017-ലുള്ള വിളംബരരേഖ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. ബ്യൂണസ് ഐറിസ് ബിഷപ്പുമാരുടെ ദൈവനിന്ദാപരമായ മാർഗ്ഗരേഖയും ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പയുടെ അനുമതിരേഖയും "ആധികാരിക മജിസ്റ്റേറിയം" എന്ന സ്വഭാവവിശേഷം പുലർത്തുന്നുവെന്ന് വിളംബരരേഖ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. സഭാനിയമത്തിലെ കാനൺ 752-ൽ, "ആധികാരിക മജിസ്റ്റേറിയം" എന്ന പദം, "വിവേചനാശക്തിയുടെയും താത്പര്യത്തിന്റെയും മതപരമായ" സമർപ്പണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ്.

ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പയുടെ "ആധികാരിക മജിസ്റ്റേറിയം" മതബോധനത്തിലെ "ആധികാരിക മജിസ്റ്റേറിയത്തെ" നേരിട്ട് എതിർക്കുന്നു. വിവാഹമോചിതരുടെയും പുനഃവിവാഹം ചെയ്ത കത്തോലിക്കരുടെയും പുതിയ ഏകീകരണം "ഒന്നാം വിവാഹം സാധുവാണെങ്കിൽ അംഗീകരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല". കൂടാതെ, "വിവാഹമോചിതർ നിയമപരമായി പുനഃവിവാഹം ചെയ്തവരാണെങ്കിൽ അവർ സ്വയം വസ്തുനിഷ്ഠാപരമായി ദൈവനിയമത്തിന് എതിരാകുന്ന അവസ്ഥയിലാണുള്ളത്".

ചിത്രം: © Jeffrey Bruno, CC BY-NC-ND, #newsQaifhxsstz
ml.news ഈ പോസ്റ്റ് പരാമർശിച്ചു ബിഷപ്പ് സ്‌നൈഡർ, ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പ ദുബിയക്ക് മറുപടി നൽകി.