Clicks477
hr.news

"Reforma" Kurije stvorit će "Super dikasterij" i još više degradirati Kongregaciju za nauk vjere

"Reforma" Rimske kurije vidjet će stvaranje nove "super službe" za evangelizaciju, koja će dodatno narušiti položaj Kongregacije za nauk vjere.

Evangelizacija je umrla u Crkvi nakon Drugog vatikanskog sabora i nastavit će biti mrtva.

Prema TheTablet.co.uk (22. travnja), promjene će biti objavljene u Apostolskom Ustavu Praedicate Evangelium ("Propovijedaj Evanđelje"), za koji se očekuje da će biti objavljen 29. lipnja.

Bombajski kardinal Oswald Gracias rekao je da će nova super-služba postati "prva". Ujedinit će Vijeće za novu evangelizaciju i Kongregaciju za evangelizaciju naroda.

Praedicate Evangelium također će preurediti, spojiti i umanjiti vrijednost drugim postojećim vijećima i kongregacijama. Sve će biti označene kao dikasteriji.

Konačno, više laika treba staviti na pozicije vodstva.

Slika: © Mazur/catholicnews.org.uk, CC BY-NC-SA, #newsEbqsraansd